СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Roksolana Lemyk

Анотація


Комплексно проаналізовано зміст спеціальних прав сторін у цивільному судочинстві, що ґрунтується на дослідженні наукових праць та матеріалах судової практики. При цьому розроблено теоретичні основи, а також засади практичної реалізації спеціальних проце­суальних прав сторін у цивільному судочинстві.
Проаналізовано нормативний матеріал, наукову літературу і судову практику щодо порядку реалізації сторонами їхніх спеціальних процесуальних прав у цивільному судо­чинстві та сформульовано висновки ї пропозиції стосовно порядку здійснення цих прав сторонами.
Сформовано систему спеціальних процесуальних прав у цивільному судочинстві, до якої віднесено, окрім визначених у ст. 49 ЦПК України прав сторін, низку інших проце­суальних прав, що передбачені процесуальним законодавством для сторін.
Охарактеризовано правову природу спеціальних прав сторін, розкрито і детально проаналізовано особливості реалізації кожного спеціального процесуального права, закріп­леного у цивільному процесуальному законі, а також звернуто увагу на особливості реалі­зації спеціальних процесуальних прав під час заочного розгляду.
Запропоновано власне бачення вирішення прогалин у законодавстві, що стосуються наслідків реалізації спеціальних прав сторонами у позовному провадженні, а також сфор­мульовано пропозиції щодо вдосконалення інституту спеціальних процесуальних прав у цивільному судочинстві України.


Ключові слова


перехід дії, претендент, відповідач, система спеціальних процедурних прав

Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Bychkova, S. S. (2010). Pravo vidpovidacha na vyznannia pozovu: tsyvil'nyj protsesual'nyj aspekt. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav, 3, 268–277.
  2. Verba-Sydor, O. B. (2011). Vyrishennia sudom pytannia pro povorot vykonannia v tsyvil'nomu protsesi. Visnyk L'viv. un-tu. Seriia iuryd, 52, 180–189.
  3. Gusarov, K. V. (2000). Problemy grazhdanskoj processual'noj pravosub#ektnosti : avtoref. diss. na poluch. uch. ctep. kand. jurid. nauk. Har'kov.
  4. Luspenyk, D. (2006). Zaochne rishennia u tsyvil'nomu sudochynstvi: pershi uzahal'nennia sudovoi praktyky. Yurydychnyj zhurnal. №11.
  5. Pro zastosuvannia norm tsyvil'noho protsesual'noho zakonodavstva, scho rehuliuiut' provadzhennia u spravi do sudovoho rozghliadu: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 12.06.2009 r. № 5. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09
  6. Pro sudovyj zbir: Zakon Ukrainy vid 08.07.2011. (2012). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, №14, st. 87.
  7. Rishennia Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy №13-rp/2011 vid 02.11.2011. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-11?find=1&text=%E2%B3%E4%­EF%­E0%EB%E0#w11
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.099

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.