ПРИНЦИП ОФІЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВА РОЛЬ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

Andrii Shkolyk

Анотація


Окреслено зміст принципу офіційного дослідження у німецькій, польській та українській правовій доктрині, а також його закріплення у відповідних законах (кодексах) про адмі­ні­стративну процедуру.
Цей принцип полягає у покладенні на публічну адміністрацію обов’язків: повно і всебічно дослідити усі фактичні обставини справи, а не лише представлені їй учасниками адміністративної процедури докази; навіть без клопотань учасників, з власної ініціативи витребувати додатково необхідні та достатні докази для повного і всебічного дослідження; на основі проведеного дослідження доказів сформувати власне переконання про право­мірне рішення і ухвалити його (враховуючи відповідні вимоги учасників, але не обов’язково їх задовольняючи).
Також зауважено, що учасники адміністративної процедури володіють не лише проце­дурними правами (наприклад, бути заслуханим), але й обов’язками. Зокрема, вони зобо­в’язані сприяти публічній адміністрації у дослідженні всіх фактичних обставин справи, а невиконання цього обов’язку може призводити до рішень суб’єктів публічного адміністру­вання, в яких не буде задоволено вимог учасників адміністративної процедури.
Принцип офіційного дослідження істотно відрізняє право адміністративної процедури (та адміністративного процесу) від цивільного (за українським законодавством – і госпо­дарського) процесу. Цей принцип обмежує дію відомих принципів змагальності та диспози­тивності, які також використовують в адміністративно-процедурному законодавстві, проте у значно меншому обсязі.


Ключові слова


адміністративна процедура, принцип офіційного дослідження, обов’язок доказування

Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Administratyvni protsedury I administratyvne sudochynstvo v Nimechchyni. Zbirnyk materialiv. (2006). Kyiv.
 2. Brocker, L. (2018). The principle of ex officio investigation in administrative law (administrative procedure and administrative justice). In: Ezhegodnik publichnogo prava 2018: Printsypy administrativnych protsedur i administrativnogo sudoproizvodstva. Мoskva: Infotropic Media.
 3. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny v red. vid 03.10.2017 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
 4. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: naukovo-praktychnyi komentar: u 2 т. (2007) / za zah. red. R. O. Kuybidy. Кyiv: Knyhy dlia biznesu, t. 1.
 5. Nimetsko-ukrayinskyi slovnyk. Ukrayinsko-nimetskyi slovnyk. (2012). / pid zah. red. V. Busela. Kyiv-Irpin`,
 6. Pro administratyvnu protseduru: Proekt Zakon Ukrayiny № 9456 vid 28 hrudnia 2018 roku URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307
 7. Reimers, W. (2018). The principle of ex officio investigation in administrative procedures. In: Ezhegodnik publichnogo prava 2018: Printsypy administrativnych protsedur i administrativnogo sudoproizvodstva. Мoskva: Infotropic Media.
 8. Ryzhkov, H. (2003). Rol pryntsypu oficiynosti v administratyvnomu protseualnomu pravi za evropeyskym dosvidom. Кyiv: Fact.
 9. Herrmann, Т. (2018). Adversarial principle – a fundamental principle of civil court proceedings. In: Ezhegodnik publichnogo prava 2018: Printsypy administrativnych protsedur i administrativnogo sudoproizvodstva. Мoskva: Infotropic Media.
 10. Teksty ustaw Becka. Kodeks postępowania administracyjnego. (2018). 5 wydanie. Stan prawny: wrzesień 2018 r. Warszawa, C.H. Beck.
 11. Verwaltungsverfahrengesetz (VwVfG). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/_24.html
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.69.081

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.