ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ

Solomiia Plaskach

Анотація


Проаналізовано основні міжнародно-правові акти, якими закріплено вимогу щодо заборони примусової праці. Відзначено важливість оптимального поєднання правових інструментів національного законодавства та міжнародного права, мета яких сприяти поліпшенню умов наймання та виконання трудової діяльності. Наголошено, що взяті до уваги тлумачення Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, які про­водить Європейський суд з прав людини, сприятимуть усуненню недоліків чинного трудо­вого законодавства загалом, та реалізації принципу заборони примусової праці, зокрема.
Акцентовано на необхідності узгодження з міжнародно-правовим актами ратифі­ко­ва­них Україною положень трудового законодавства щодо вимог виконання роботи, нео­бумовленої трудовим договором, у тому числі переведення працівників на іншу роботу, а також переміщення на інше робоче місце та зміну істотних умов праці.
Обґрунтовано важливість більш чіткого врегулювання питання заборони примусової праці на національному рівні та встановленні відповідальності роботодавця у трудових правовідносинах за примус до праці.


Ключові слова


трудовий договір, конвенція, переведення на іншу роботу, трудові правовідносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Vistak, M. Ia. (2012). Mizhnarodno-pravovi akty v systemi dzherel trudovoho prava Ukrainy: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk : 12.00.05 / Nats. akad. Nauk Ukrainy, In-tderzhavy i pravaim. V. M. Koretskoho. Kyiv.

Dovidnyk iz zastosuvannia statti 4 Konventsii – Zaborona rabstva i prymusovoi pratsi / RadaYevropy / Ievropeiskyi sud z prav liudyny, 2014 r., 2-e vydannia. Retrieved from https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_UKR.pdf

Zhernakov, V. (1997). Poniatti prymusovoi pratsi za zakonodavstvom Ukrainy. Pravo Ukrainy, №10, 35–39, 43.

Parpan, T. V. (2007). Istotni umovy trudovoho dohovoru: avtoref. dys… kand. yuryd. nauk: 12.00.05 / Kyiv. nats. un-tim. TarasaShevchenka. Kyiv.

Parpan T. V. (2014). Spivvidnoshennia poniat: «zmina umov trudovoho dohovoru» ta «perevedennia na inshu robotu». Elektronne naukove fakhove vydannia «Porivnialno-analitychne pravo», №1, 122–125. Retrieved from http://pap.in.ua/1_2014/Parpan.pdf

Pylypenko, P. D. (2002). Pro istotniu movy trudovoho dohovoru ta problemy, poviazani z perevedenniam I peremishchenniam pratsivnykiv. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia yurydychna, Vyp. 37, 337–342.

Pro vnesennia zmin I dopovnen do Kodeksu zakoniv pro pratsiu Ukrainskoi RSR pry perekhodi respubliky do rynkovoi ekonomiky: Zakon Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky № 871-XII. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/ed19960723

Pro zastosuvannia Konstytutsii Ukrainy pry zdiisnenni pravosuddia: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy № 9 vid 1 lystopada 1996 r. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96

Pro poriadok vyrishennia kolektyvnykh trudovykh sporiv (konfliktiv): Zakon Ukrainy № 137/98-VR. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-vr

Pro sudoustrii I status suddiv: Zakon Ukrainy № 1402-VIII. Ofitsiinyi veb-portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1589

Protsevskyi, O. I. (2014). Zaborona prymusovoi pratsi yak skladova pryntsypu zaborony prymusovoi pratsi. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho un-tu im. H. S. Skovorody. Pravo, Vyp. 22, 30–40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2014_22_6

Stasiv, O. Zaborona prymusovoi pratsi yak konstytutsiina zasada trudovoho prava. Retrieved from //http://radnuk.info/component/content/article/24255-2013-05-18-15-45-54.html

Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk / red. N. B. Bolotina, H. I. Chanysheva. (2000, 2001). Kyiv: T-vo «Znannia», KOO.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.169

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.