КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТУРИ (ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ)

Serhii Rever

Анотація


Досліджено важливість незалежності інституту адвокатури, який з огляду на його специфічні функції має охороняти законні права та інтереси громадян України. Проаналі­зовано міжнародні документи, які закріплюють засадничу роль адвокатури в діяльності судової системи та підкреслюють важливість її організації в спосіб, що забезпечує незалежність від будь-якого стороннього впливу на її діяльність.
В основній частині дослідження проаналізовано запровадження в Україні адвокатської монополії на представництво осіб у суді. Досліджено регулювання монополії на профе­сійне правове представництво в інших європейських державах. Надано оцінку найбільш суперечливим та прогресивним положенням проекту Закону «Про адвокатуру та адво­катську діяльність» № 9055.
Наголошено на важливості розроблення законодавства, яке передбачає адвокатську діяльність з урахуванням консультування представниками адвокатського середовища на всіх етапах законотворчого процесу. Зроблено висновки про необхідність доопрацювання законопроекту № 9055 та спрямування його до Венеціанської комісії для його комплексної оцінки на відповідність європейським стандартам.


Ключові слова


адвокат, адвокатська монополія, гарантії адвокатської діяльності, правосуддя, судова реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Vysnovok schodo vidpovidnosti proektu normatyvno-pravovoho akta vymoham antykoruptsijnoho zakonodavstva. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64557

Vysnovok schodo proektu Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro advokaturu ta advokats’ku diial’nist’« ta inshykh pov’iazanykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy. Retrieved from : https://rm.coe.int/opinion-on-the-bar-ukr/16808f1016?fbclid=IwAR3VpWpg6svYfwDJZPhsxJsihRer9zqqQ6iVSgiq_Kqkpvip_eMDdUD3-6k

Opinion No. 16 (2013) of the Consultative Council of European Judges to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the relations between judges and lawyers. Retrieved from https://court.gov.ua/userfiles/KRES%20Vusnovok.pdf

Konstytutsiia Ukrainy. (1996, cherven’ 28). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30.

Pro advokaturu ta advokats’ku diial’nist’. (2012, lypen’ 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 27.

Pro advokaturu ta advokats’ku diial’nist’: Proekt Zakonu Ukrainy 9055. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64557

Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (schodo pravosuddia). (2016, cherven’ 2): Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 28.

Rezoliutsiia Rady advokativ Ukrainy schodo nepryjniatnosti zakonoproektu «Pro advokaturu ta advokats’ku diial’nist’« № 9055. Retrieved from http://unba.org.ua/assets/uploads/95f4cd12007fa245a4bd_file.pdf

Аnoverview European judicial systems: Efficiency and quality of justice - Edition 2016 (2014 data). Retrieved from https://rm.coe.int/european-judicial-systems-efficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/1680788228

The case for drafting a European convention on the profession of lawyer. Retrieved from http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24296&lang=en
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.142

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.