КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (1918–1939 РОКИ)

Yurii Oliinyk

Анотація


Проаналізовано конституційно-правові засади розвитку судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 роки). Акцентовано увагу на тому, що конституційний розвиток судової системи Другої Речі Посполитої відбувався двома етапами. Розкрито характерні риси першого етапу формування польської судової системи (1918–1928 років), зокрема цей етап позначився функціонуванням різних (російської, австрійської та німецької) систем судових органів, пристосуванням їх до нових соціально-політичних умов та наростанням деформацій, зумовлених порушенням демократичних засад Березневої конституції 1921 року. Зазначено, що другий етап (1928–1939 роки) передбачав створення єдиної системи загаль­них судів та її зміни у напрямку антидемократичних засад. Результатами судової реформи 1928 року було створення єдиної системи загальних судів, хоча і не були чітко узгоджені організаційні та структурні засади всіх ланок загальних судів, а також, не в повному обсязі визначена їхня компетенція. Після прийняття конституції 1935 року у судовій системі наявна тенденція до обмеження незалежності судів, що негативно впливало на виконання ними об’єктивного і справедливого судочинства.


Ключові слова


конституційно-правові засади, конституція, судові органи, судова система, судочинство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bardakh, Yu., Lesnodorskyi, B., Pyetrchak, M. (1980). Ystoryia hosudarstva y prava Polshy. Moskwa: Yuryd. lyt., 485.

Czerwiński, A. (1928). Ustrój sądów powszechnych wedle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6-go lutego 1928 r. Lwów: Nakł. Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów R. P. we Lwowie, 1928, 30.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości (1938). Nr 24, poz. 213.

Fiedorczyk, P., Kowalski, P. (2012). Sądownictwo powszechne na terenie wojewodztwa białostockiego w II RP. Miscellanea historic-iuridica, Tom XI, 290.

Golqb, S. (1938). Organizacja sadow powszechnych. Kraków.

Hlovatskyi, I. (2003). Ukrainski advokaty u politychnykh sudovykh protsesakh u Skhidnii Halychyni (1921–1939 rr.). Lviv: Triada Plius, 68.

Jakimko, W. (2017). Pozycja prawna sądów i sędziów na gruncie regulacji konstytucyjnych od początku II Rzeczypospolitej do Konstytucji z 1997 r. w kontekście nadzoru administracyjnego nad sądami. Palestra, No 9, 66.

Kalynovych, V. I. (1957). Borotba trudiashchykh Zakhidnoi Ukrainy za ukrainsku shkolu i kulturu v period panuvannia panskoi Polshchi (1918–1939 rr.). Lvivskyi derzhavnyi universytet im. I. Franka. Sorok rokiv Velykoho zhovtnia. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho universytetu.

Kulchytskyi, V. S. (1991). Orhany pravosuddia v Zakhidnii Ukraini 1921–1939 rr. Na shliakhu do pravovoi derzhavy. Lvivska rehionalna naukovo-praktychna konferentsiia. Tezy dopovidei (Lviv, 7–8 liutoho 1991 r.). Lviv, Vyp. 2.

Krzyżanowski, L. (2011). Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 269.

Księga Pamiątkowa ku uczczeniu pięćdziesięcioletniego jubileuszu pracy sędziowskiej Prezesa Lwowskiego Sądu Apelacyjnego Adolfa Czerwińskiego. (1926). Lwów, 20.

Ławnikowicz, G. Spuścizna zaborcza a zagadnienie unifikacji postaw w debacie na temat pożądanego statusu trzeciej władzy. (2015). «Rodzinna Europa». Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku / hod. red. P. Fiktusa, H. Malewskiego, M. Marszała. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 204.

Luchakivska, I. (2008). Rozvytok sudovoi systemy u Polshchi 1929–1939 rr. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist, Vyp. 17, 298, 299.

Lypytchuk, O. V. (2004). Systema sudovykh orhaniv ta sudochynstvo Respubliky Polshcha (1918–1939 rr.): avtoreferat dys. kand. yuryd. nauk. 12 00 01. Lviv, 10.

Malec, D. (2016). Pierwsza nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – prawo o ustorju sądów powszechnych w debacie sejmowej w 1928 r. Wybrane zagadnienia. Studia Iuridica Lublinensia, Vol. XXV, no 3, 601, 606, 611–613.

Prystash, L. T. (1998). Tsentralni orhany vlady ta upravlinnia za konstytutsiieiu Polshchi 1935 roku. Lviv.

Starosolskyi, V. (1924). Derzhava i politychne pravo. Chastyna druha. Podiebrady: Nakladom Ukrainskoi Hospodarskoi Akademii, 139.

Tyshchyk, B. Y. (2012). Polshcha: istoriia derzhavnosti i prava (Kh st. – pochatok KhKhI st. Lviv: Svit.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, u m. Lvovi, f. 205, op. 1, spr. 2286 (Spysky prysiazhnykh zasidateliv Lvivskoho apeliatsiinoho okruhu, 1922–1923 rr.), ark. 31–37.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, u m. Lvovi, f. 151, op. 1a, spr. 1854 (Zauvazhennia do proektu zakonu pro uporiadkuvannia sudiv, 1927 r.), ark. 1–2.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, u m. Lvovi, f. 151, op. 1a, spr. 1109 (Rishennia pro pryznachennia ta peremishchennia suddiv u sudakh Lvivskoho apeliatsiinoho okruhu, 1924–1925 rr.), ark. 2–3.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, u m. Lvovi, f. 205, op. 1, spr. 2635 (Postanova holovy Apeliatsiinoho sudu u Lvovi pro peremishchennia sluzhbovtsiv sudiv i lystuvannia u tsii spravi, 1939 r.), ark. 50.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, u m. Lvovi, f. 151, op. 1a, spr. 905 (Spysok spivrobitnykiv Apeliatsiinoho sudu u Lvovi, 1923 r.), ark. 1–4.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, u m. Lvovi, f. 151, op. 1a, spr. 82 (Sprava pro vidnovlennia povitovoho sudu u Hvizdtsi, 1919 r.), ark. 4, 26.

Ustawa o postępowaniu karnem obowiązująca w ziemiach Rzeczypospolitej należących przedtem do B. zaboru austrjackiego z 23 maja 1873: Z wszystkiemi uzupełniającemi ją ustawami tak B. zaboru jak i Rzeczypospolitej Polskiej; Z powołaniem orzeczeń Sądu najwyższego w Warszawie, jak i B. Najwyższego trybunału kasacyjnego w Wiedniu / Oprac. Kazimierz Konstanty Angerman. (1924). Warszawa: Nakł. Księg. Hoesicka, 1.

Zashkilniak, L. O., Krykun, M. H. (2002). Istoriia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.117

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.