КОДИФІКАЦІЯ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ВІДПОВІДНІСТЬ ЮРИДИКО-ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА)

Vitaliy Kosovych

Анотація


На прикладі проекту Кодексу України з процедури банкрутства (далі Проекту) проаналізовано відповідність вітчизняної кодифікаційної діяльності вимогам та правилам нормопроектної техніки, зокрема, у призмі низки засобів, що стосуються форми та змісту проекту Кодексу. Звернуто увагу на те, що у Проекті відсутнє безпосереднє закріплення принципу «верховенства права» та його складових. Встановлено дотримання низки логіч­них вимог, наприклад, нормативні положення розташовані системно та логічно послідовно. Необхідно констатувати обґрунтованість визначення термінів у ст. 1 Проекту, зауваження можна висловити стосовно визначення «грошового зобов’язання». У Проекті відсутні нор­ми, які б закріплювали принципи правового регулювання у сфері банкрутства, хоча їх наявність у кодексах є доцільною. Детально вивчено структуру Проекту та висловлено зауваження стосовно нумерації складових частин окремих статей та змісту Прикінцевих та Перехідних положень. Відповідність до мовних правил розглянуто на прикладі оперування законопроектантами у тексті Проекту оціночними поняттями. Висловлено окремі поба­жан­ня до Проекту й з позиції теорії права.


Ключові слова


нормопроектна техніка, законність, визначення юридичних термінів, правила структурування нормативно-правових актів, оціночні поняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Averianov, V. B. Administratyvne pravo Ukrainy. Retrieved from textbooks.net.ua.

Bohachova, O. V. (2006). Zakonotvorchyi protses v Ukraini: problemy vdoskonalennia: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. Kyiv. Retrieved from www.mydisser.com/dfiles120977833.doc.

Hetman, Ye. (2011). Kodeks yak osoblyvyi vyd zakonu. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy: zb. nauk. prats / red. kol.: V. Ya. Tatsii ta in. Kharkiv: Pravo, 1(64), 42–50.

Hetman, Ye. A. (2010). Kodyfikatsiia zakonodavstva Ukrainy: poniattia, osoblyvosti, vydy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kharkiv, 2010 Retrieved from lawbook.org.ua/.../678-getman-evgen-anatolijovich-kodifikatsiya-zakon.

Yevropeiska komisiia «Za demokratiiu cherez pravo» (Venetsianska komisiia) Verkhovenstvo prava. (Dopovid, skhvalena Venetsiiskoiu Komisiieiu na 86_mu plenarnomu zasidanni (Venetsiia, 25–26 bereznia 2011 roku), Dodatok: Kontrolnyi perelik pytan dlia otsinky stanu verkhovenstva prava v okremykh derzhavakh. (2011). Pravo Ukrainy, № 10.

Shemshuchenko, Yu. S., Yushchyk, O. I., Tepliuk, M. O., Ryndiuk V. I. (2007). Kodyfikatsiia zakonodavstva Ukrainy: teoriia, metodolohiia, tekhnika. Kyiv: Parlamentske vyd-vo.

Kosovych, V. M. (2010). Otsinochni poniattia yak zasib yurydychnoi tekhniky. Lviv: Triada-plius.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. (2013). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 9–10, № 11–12, № 13, St. 88.

Moskalkova, T. N., Chernykov, V. V. (2011). Normotvorchestvo: nauchno-praktycheskoe posobye. Moskva: Prospekt.

Obshchaia teoryia hosudarstva y prava. Akademycheskyi kurs v trekh tomakh. T. 2: Pravo / otv. red. M. N. Marchenko. (2007). Moskva: Norma.

Posobye po zakonotvorchestvu: kanadskyi opыt dlia Rossyy / pod red. S. V. Kabysheva. (2009). Moskva: Formula prava.

Pro normatyvno-pravovi akty: Proekt Zakonu Ukrainy, vnesenyi narodnym deputatom Ukrainy Yu. Miroshnychenkom (reiestratsiinyi № 7409 vid 01.12.2010 r.). Retrieved from search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/.../JF5PT00I.html.

Pro rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.02.2010 r. № 1861-VI. (2010). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 14–15, № 16–17, St. 133.

Proekt Kodeksu Ukrainy z protsedur bankrutstva : Tekst zakonoproektu do druhoho chytannia 16.10.2018 r. Retrieved from https://www.rada.gov.ua/.

Ryndiuk, V. I. (2012). Tekhniko-yurydychni pomylky v normatyvno-pravovykh aktakh: poniattia ta vydy. Derzhava i pravo. Vyp. 57, 3–9.

Tepliuk, M. O. (2013). Teoretyko-pravovi osnovy vvedennia zakonu v diiu: monohrafiia. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 r. № 1618-IV (2004). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 40–42. – St. 492.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2019.68.012

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.