ПРОПОВІДЬ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ГУМАНІТАРІЇВ ЗАГАЛОМ ТА ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЦІВ ЗОКРЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ

Ihor Sklenar

Анотація


Тема проповіді як наукової категорії в українській гуманітаристиці за останнє десятиліття стає популярною. Десятки монографій, наукових статей присвячено різним аспектам «проповідницької» комунікації. В цій статті розглянуто деякі положення церковного вчення про проповідь, виділено найзнаковіші праці українських гуманітаріїв останніх років, в яких всесторонньо проаналізовано комунікативні, лінгвістичні аспекти проповіді і водночас показано особливості її трактування як наукової категорії у релігієзнавстві, мовознавстві, журналістикознавстві.

Ключові слова: проповідь, гуманітарії, монографія, наукова стаття, комунікація, публіцистика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мудрий С. Проповідництво і катехитика : конспект лекцій. – Рим, 1993. – 174 с.

Петрушкевич М. Релігійні комунікації: християнський контекст. Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 228 с.

Ділай М. Особливості мовленнєвожанрової організації анголомовної протестантської проповіді // «Мова і культура». ‒ 2011. ‒ №14. ‒ Т. 8. ‒ С. 229-235.

Зелінська О. Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки : монографія. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. ‒ 407 с.

Полюга Л. До джерел українського красномовства в релігійній проповіді (Іларіон Галятовський – Сучасність) // Християнство й українська мова : матеріали наукової конференції. Київ, 5–6 жовтня 2000 р. – Львів : Вид-во Львівської богословської академії, 2000.

Олешко Ю. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі: автореф. канд. дис. ‒ 10.02.01 – українська мова. – К., 2017. ‒ 18 с.

Бойко А. Релігійна журналістика : підручник / А. А. Бойко. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – 307 с.

Хоменко Т. Проповідництво і сучасна публіцистика: монографія. – Львів: ПАІС, 2008. ‒ 136 с.

Балаклицький М. Есе як художньо-публіцистичний жанр: методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика». – Х.: ХНУ імені Н.Каразіна, 2007. – 74 с.

Казакова Т. Специфіка журналістикознавчого вивчення середньовічної проповіді: постановка проблеми [Електронний ресурс] / Тетяна Казакова // Електрон­на бібліотека Інституту журналістики. ‒ 2006. ‒ Режим доступу до статті: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1538
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.44.9385

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.