СУЧАСНА ГЕНДЕРНО МАРКОВАНА ПЕРІОДИКА: ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ

Myroslava Chornodon

Анотація


Проведене дослідження дало змогу визначити, які тлумачення концептів «жінка» та «чоловік» можна виявити на сторінках сучасної гендерно маркованої періодики і таким чином детально проаналізувати гендерну концептосферу через призму видових характеристик концептів.

У статті з’ясовано особливості концептосфери сучасної періодики для жінок і чоловіків (на прикладі журналів як всеукраїнського, так і регіонального призначення «Жінка», «Жіночий журнал», «Наталі», «Cosmopolitan», «Men’s Health», «EGO», «Esquire», «Вінничанка», «Щаслива», «Мажор», «Свій»).

Визначено особливості вживання гендерних концептів у сучасній періодиці для жінок та чоловіків. Виявлено найчастіше вживані похідні цих макроконцептів, тобто їх мікроконцепти та детально їх проаналізовано. З’ясовано, що видання для жінок та чоловіків насичені різноманітними гендерними концептами, які вживаються у різних контекстах.

Ключові слова: гендер, концепт, концептосфера, контент-аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василик Л. Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : моногр. / Л. Є Василик. – Чернівці, 2010. – 416 с.

Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації / Таран Л. // Гендер і культура : зб. стат. / [упоряд. В. Агеєва, С. Оксамитна]. ‒ К. : Факт, 2001. ‒ С. 154.

Мельник Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності / Т. М. Мельник. – К., 2004. – 297 с.

Чухим Н. Проблеми і перспективи феміністичної теорії / Наталія Чухим. // Гендер і культура : зб. ст. [упоряд. В. Агеєва, С. Оксамитна]. – К. : Факт, 2001. – С. 94–101.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2018.44.9338

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.