ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ
У ПОСТРАДЯНСЬКИХ РОСІЙСЬКИХ ТОВСТИХ ЖУРНАЛАХ:
ТЕНДЕНЦІЇ, ДИНАМІКА, КОНТЕКСТИ

Anastasia Konyk

Анотація


У статті тезово окреслено тенденції розвитку, інтерпретаційну динаміку, контексти, в яких артикулюються проблеми історичної пам’яті сучасного російського суспільства, на основі публікацій «Неприкосновенного запасу» («НЗ»), «Отечественных записок» («ОЗ»), «Нового литературного обозрения» («НЛО»). Автори вказаних часописів подолання труднощів самоідентифікації росіян та досягнення консенсусу між інваріантами історичної пам’яті вбачають у широкому науковому, суспільно-політичному та міжкультурному діалозі. Досліджуючи історичний досвід країн Центральної Європи та шляхи становлення незалежних держав на пострадянському просторі, вони шукають точки дотику, на яких в майбутньому будуватиметься новий фундамент добросусідських відносин демократичної Російської Федерації.
Ключові слова: товсті журнали, історична пам’ять, ідентифікація, переосмислення
минулого, конфлікти.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2016.41.7374

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.