ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ КОНФЛІКТУ З УКРАЇНСЬКОЮ ЕМІГРАЦІЄЮ
У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ВИСТУПАХ ЮРІЯ КОСАЧА
НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «ЗА СИНІМ ОКЕАНОМ»

Svitlana Semenko

Анотація


У статті аналізуються публіцистичні виступи Ю.Косача, надруковані на сто-
рінках журналу «За синім океаном» у 60−70-х років ХХ століття. Ключова тема
публікацій – критика суспільно-політичної й культурної діяльності ідеологічних
опонентів в еміграції. Також у текстах простежуються основні стильові та архітек-
тонічні модуси «совєтофільських» виступів, вплив засадничих принципів соцреа-
лізму на творчу манеру Косача-публіциста
Ключові слова: соцреалістична публіцистика, духовна роздвоєність, «совєто-
фільство».


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2014.39.5638

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.