КОНТРПРОПАГАНДА В УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИМИ МОВАМИ ЄВРОПИ
ПЕРІОДУ ПАРИЗЬКОЇ МИРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(1919–1920 рр.)

Serhiy Blavatskyy

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати контрпропаганду в українській пе-
ріодиці романо-германськими мовами Європи періоду проведення Паризької мир-
ної конференції 1919–1920 рр. Ідентифіковано, розглянуто ключові вектори, засоби,
прийоми та змістово-тематичні лінії зазначеної контрпропагандистської діяльно-
сті. Зроблено висновок про необхідність вивчення та засвоєння історичного досвіду
української контрпропаганди та сформульовано перспективи дослідження.
Ключові слова: контрпропаганда, українська періодика, романо-германські
мови, УПБ, бюлетень, дискурс, стаття, Паризька мирна конференція, вектор, на-
прям, діяльність.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2014.39.5619

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.