ФОТОГРАФІЯ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ
ЖУРНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ

Yuliya Bezotosna

Анотація


У статті аналізуються виражальні функції фотографії в сучасних журналь-
них інтернет-виданнях; окреслюються теоретичні аспекти функціонування фотома-
теріалів у журнальних медіа; визначається роль фотографії у процесі передачі інфо-
рмації в сучасних інтернет-журналах.
Ключові слова: зображальна інформація, текстова інформація, фоторепор-
таж, логічні образи, фото-новина.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2013.38.5411

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.