МЕТА І ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОГО МОВЛЕННЯ: ПОЛЬСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

Iryna Kyrych

Анотація


У статті проаналізовано основні рекомендації Комітету міністрів Ради Єв-
ропи щодо мети та завдань громадського мовлення. На основі польського законо-
давства, українських законодавчих ініціатив та методичних напрацювань сформу-
льовано мету і завдання ГМ у польському та українському розумінні.
Ключові слова: громадське мовлення, громадські медіа, громадське телера-
діомовлення, ГМ, суспільне мовлення, суспільне телерадіомовлення, СМ, мета, за-
вдання.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2013.38.5396

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.