ОКАЗІОНАЛІЗМИ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ГАЗЕТІ «POSTПОСТУП»

Natalia Dragan-Ivanets

Анотація


Проаналізовано експресивно-оцінювальну лексику в «Національних обсер-
вація» Юзя Обсерватора у всеукраїнській газеті «PostПоступ» за 2012–2013 роки.
З’ясовано вплив оказіоналізмів під час сприйняття журналістського матеріалу. Дос-
ліджено нові лексичні одиниці, які широко вживаються в конкретні періоди суспі-
льного розвитку і тісно пов’язані з діяльністю окремих політичних діячів. Розгляну-
то види оказіональних слів на прикладі низки ілюстративних матеріалів.
Ключові слова: експресія, інгерентна експресивність, адгерентна експресив-
ність, неологізми, оказіоналізми, потенціалізми, егологізми, ефемеризми.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2013.38.5386

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.