ПУБЛІЦИСТИКА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА
В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ВОЛОДИМИРА ЗДОРОВЕГИ

Igor Mykhailyn

Анотація


В. Здоровега стояв біля джерел створення теорії публіцистики, розглядаючи
її як мистецтво слова. Майстекрність публіциста він розумів як оперування правди-
вими фактами, які повинні бути в журналістиці в надлишку, щоб забезпечити мож-
ливість вибору найбільш переконливих з них. Факти повинні подаватися оператив-
но, бо думку про будь-яке явище легше створювати, ніж спростовувати. Головним
елементом публіцистики є думка, образне мислення в ній відіграє допоміжну роль.
Публіцистика — універсальний вид творчості, давніший не тільки за журналістику,
але й за саме письмо. В. Здоровега подав взірці аналізу творчої індивідуальності
публіцистів, їх індивідуального стилю.
Ключові слова: Володимир Здоровега, журналістика, публіцистика, факт,
мистецтво публіциста, творча індивідуальність публіциста.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2013.38.5192

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.