ДО ПОНЯТТЯ “МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ”:
РЕЦЕПЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТІВ
20–30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Zoryana Velychko

Анотація


У статті автор вперше аналізує суть концептів “мала (приватна) батьківщи-
на” / “велика (ідеологічна) батьківщина”, досліджує різні їх трактування у західноу-країнському медіапросторі 20-30-х рр. ХХ століття, окреслює соціокультурний контекст Галичини міжвоєнного періоду.
Ключові слова: мала батьківщина, ідеологічна батьківщина, етноцентризм,
Галичина.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2011.34.4403

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.