СВІТОГЛЯДНА ПУБЛІЦИСТИКА: СПРОБА ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ

Maria Tytarenko

Анотація


У статті розпочато полемічний дискурс з приводу двох парадигм сучасної
журналістики: світоглядної публіцистики (СП) та інформаційного журналізму (ІЖ),
а також складено порівняльну таблицю на основі їхніх детермінант. Авторка дослі-
джує соціонічне підґрунтя української СП, корені якої сягають в історію ще до
оформлення етносу в націю. Простежуючи тяглість СП до нинішньої епохи інтерак-
тивного журналізму, авторка наголошує на місії та ролі СП у реконструкції тради-
ційного українського типу мислення, що претендує на еталон мислення нового сус-
пільства.
Ключові слова: світоглядна публіцистика, інформаційний/електронний жур-
налізм, національний/віртуальний еґреґор, соціоніка, соціотип, епоха інтерактивно-
го журналізму, катедра публіцистики, універсум.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2006.28.3711

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.