Осягнення професії: методика проведення лабораторних занять із практично орієнтованих курсів за умов дистанційного навчання (на прикладі дисципліни «Радіовиробництво»)

Maya Nahorniak

Анотація


У статті розглядаються особливості використання словесних, наочних і практичних методів у дистанційному навчанні фаховій практично орієнтованій дисципліні «Радіовиробництво», пропонуються нові методи і прийоми викладу теоретичного матеріалу й створення на цій основі медійного продукту (аудіовізуального контенту), що зумовлені здобуттям фаху в умовах онлайн. Доведено, що в умовах онлайн-навчання оптимальним є поєднання словесних, наочних і практичних методів опанування фаху.

Ключові слова: дистанційне навчання, онлайн-навчання, дисципліна, радіовиробництво, методика, словесні, наочні, практичні методи, прийоми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бережно-Камінська, Ю. (2007), «Перша педагогічна практика (із записника студента-магістранта)», Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навч.-метод. посіб. / Упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; За заг. ред. В. В. Різуна, К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, с. 520-524.

Вікіпедія. (2021), «Метод, поняття про метод», URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/% (останній перегляд 14 лютого 2021).

Гриценко, О. (2007), «Проблеми розвитку системи вищої освіти в Україні», Журналістська Педагогіка в Контексті Болонського Процесу: Навч.-метод. посіб. / Упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; За заг. ред. В. В. Різуна, К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, с. 24-29.

Єлісовенко, Ю., Нагорняк, М. (2017), «Радіовиробництво», Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. В. Різуна, К.: ТОВ «ДРУКАРНЯ «БІЗНЕСПОЛІГРАФ», 304 с.

Ліфінцев, С. (2021), «Усі методи добрі», URL: http://www.topclub.com.ua/lifintsev-dossier (останній перегляд 30 січня 2021).

Лордкипанидзе, О.Д. (1970), «Ян Амос Коменский», Издание 2-е, исправленное. Научный редактор А. И. Пискунов, Москва, Издательство «Педагогика», 437 с.

Тинний, В., Колечко В. (2007), «Ідеї гуманізму в сучасній педагогіці», Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навч.-метод. посіб. / Упоряд.: А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко; За заг. ред. В. В. Різуна, К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, с. 9-13.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11412

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.