Сучасний медіатекст: політичні наративи, смисли і сенси, емоційні маркери

Mariya Yatsymirska

Анотація


У статті досліджено сучасні медіатексти з царини політичної журналістики; з’ясовано роль політичних наративів і емоційних маркерів у медійній доктринації; показано вербальне вираження раціональних смислів у статтях українських аналітиків. Розглянуто популярні теорії емоцій в процесі пізнання; показано їх взаємозв’язок з особистістю автора та психологією читача; з’ясовано суть гонзо-журналістики й доцільність її функціонування в українських ЗМІ.

Ключові слова: медіатекст, наратив, нарація, емоційні маркери, смисли, сенси, політична журналістика, гонзо-журналістика.


Повний текст:

PDF

Посилання


Видайчук, Т. (2017). «Лексеми СМИСЛ і СЕНС у мовній практиці українців», Збірник наукових праць, вип. 9, Київ, с. 115-119. URL: https://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/238/222/ (дата перегляду 28 листопада 2021).

Всесвітній словник української мови, URL: http://uk.worldwidedictionary.org/смисл (дата перегляду 28 листопада 2021).

Драган-Іванець, Н. (2016). Стратегії ефективного впливу: персвазивні чинники в сучасних журналістських текстах: автореф. Дис. канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04, Нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Київ, 16 с.

Дуцик, Д. (2005). Політична журналістика: монографія, Вид. дім «Києво-Могилянська академія», Київ, 138 с.

Житарюк, М. (2021). «Закриття телеканалів News ONE, ZIK та «112 Україна»: медійний і політичний складник», Українсьий інформаційний простір, вип. 1(7), с. 94-104, URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/233880

Іванов, Сергій (2022). «Хто постачає в Україну кремлівські фейки та пропаганду». URL: https://censor.net/ua/blogs/3312444/hto_postachaye_v_ukrayinu_kremlivski_feyiky_ta_propagandu (дата перегляду 27 січня 2022).

Кісельова, А. (2021). «Динаміка використання хештеґів, присвячених актуальним суспільним тенденціям», Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету, серія Філологія, том 1, № 49, с. 71-74. URL: https://web.archive.org/web/20210904073159id_/http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v49/part_1/19.pdf (дата перегляду 12 січня 2022).

Коваль, А. (2021). «Цінності, стереотипи та маніпуляції у візуальній комунікації», Теорія та історія соціальних комунікацій, Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, том 32 (71), № 4, ч. 3, с. 155-161. URL: https://web.archive.org/web/20210930185227id_/http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/4_2021/part_3/28.pdf (дата перегляду 4 січня 2022).

Литвинов, В. (1998). Латинсько-український словник: 10 тисяч найуживаніших слів з максимальним відтворенням їхніх значень українською мовою, Українські пропілеї; Фонд сприяння розвитку мистецтв України, Київ, 712 с.

Маруховський, О. (2021). «Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності», Київ, с. 5-12. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf (дата перегляду 12 січня 2022).

Наєнко, Г. (2014). Структурно-семантичні та функціональні параметри староукраїнського наукового тексту XVI–XVIII ст.: дис. … д-ра філол. наук : 10.02.01 «Українська мова», Київ, 2014, 428 с.

Ожеван, М. (2016). «Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України», Стратегічні пріоритети, № 4 (41), с. 30-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11411

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.