Нормативний аспект уживання іменників у газетних текстах

Mariya Ripey

Анотація


Проаналізовано нормативність функціонування у публікаціях газет «День», «Дзеркало тижня», «Експрес» іменників напруга, різниця, число, значення яких нечітко розмежовано в довідковій літературі. Запропоновано рекомендації щодо правильного вживання досліджуваних лексем. Аналіз словникових статей тлумачних, перекладних словників, словника синонімів, а також довідника зі слововживання, оснований на набутому редакторському досвіді, дав змогу виокремити значення досліджуваних лексем і до підібраних у газетних публікаціях прикладів їх уживання подати правильні відповідники.

Ключові слова: неправильне/правильне вживання, лексема, значення слова, словники, газетні публікації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бибик, С. (2013), «Колоквіалізація мови преси: нова норма чи саботаж культури спілкування?», Культура слова, Київ, № 79, с. 133–135.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2007), уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, ВТФ «Перун», Київ; Ірпінь, 1735 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2009), кер. вид. проекту П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак, Вид-во «Дніпро», Київ, 1332 с.

Волощак, М. (2003), Неправильно–правильно. Довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації, Просвіта, Київ, 160 с.

Караванський, С. (1998), Російсько-український словник складної лексики, ВЦ «Академія», Київ, 712 с.

Мариненко, І. (2017), «Орфографічні й лексичні помилки в крос-медійних ЗМІ: типологія, причини виникнення», Мова: класичне-модерне-постмодерне, Київ, вип. 3, с. 227–235.

Мацько, Л., Кравець, Л. (2007), Культура української фахової мови: навч. посіб., ВЦ «Академія», Київ, 360 с.

Пономарів, О. (2017), «Про найпоширеніші мовні помилки в радіо- й телеефірі», Детектор медіа. URL: https://detector.media/infospace-/article/125677/2017-05-10

Ріпей, М. (2008), «Ненормативне вживання лексем «число» та «різниця» в газетних матеріалах», Збірник праць Науково-дослідного центру періодики, Львів, вип. 1(16), с. 266–273.

Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос (1998), уклад.: В. В. Гейченко, В. М. Завірюхіна, О. О. Зеленюк та ін., Наук. думка, Київ, 892 с.

Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки (1994), уклад.: Й. Д. Андерш, С. В. Воробйова, М. В. Кравченко та ін., Наук. думка, Київ, 600 с.

Російсько-український словник (1980–1981): в 3 т., Голов. ред. Укр. Рад. Енциклопедії, Київ.

Словник синонімів української мови (1999–2000): у 2 т., уклад.: А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін., Наук. думка, Київ.

Словник української мови (1970–1980): в 11 т., Наук. думка, Київ.

Словник української мови ONLINE. URL: https://services.ulif.org.ua

Супрун, Л. (2008), «Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста», Наукові записки Інституту журналістики, Київ, т. 33, с. 44–48.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11410

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.