Трансформування словоформ за їх спонтанного творення в прямому телеетері: відприкметникові прислівники

Anatolyi Kapelyushnyi

Анотація


У статті проаналізовано спроби трансформування словоформ за їх спонтанного творення у телевізійному мовленні наживо. Особливу увагу приділено відприкметниковим прислівникам, різним формам ступенів їх порівняння, аналізові специфіки їх уживання, методам поліпшення журналістського тексту через уникнення негативних інтерференцій під час телевізійного мовлення наживо.

Ключові слова: телебачення, прямий ефір, тележурналіст, мовлення телевізійних журналістів, трансформування, інтерференція, прислівники, відприкметникові прислівники, форми ступенів порівняння.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вихованець, І., Городенська, К. (2004), Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови, Пульсари, Київ, 400 с.

Галюк, М. (2007–2008), «Словотвірна семантика прислівників, мотивованих відносними прикметниками», Українські студії, № 8–9, с. 118–125.

Гримашевич, Г. (2013) «Відприкметникові прислівники в українських діалектах», Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, вип. 31, с. 39-42.

Карабан, В., Борисова, О., Колодій, Б., Кузьміна, К. (2003), Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): Навчальний посібник, Нова книга, Вінниця, 208 с.

Пехник, Г. (2014), «Трансформації у перекладах Григорія Кочура», Іноземна філологія, вип. 127, ч. 2, с. 150-156.

Цар, І. (2018), Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі: структура і функціонування, Дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук (доктора філософії), Інститут української мови НАНУ, Київ, 251 с.

Шабат-Савка, С. (2014), Категорія комунікативної інтенції в українській мові: Монографія. – Букрек, Чернівці, 412 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11409

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.