Тактика наближення автора до читача: інтерактивна співпраця

Natalia Bilovska

Анотація


У статті з’ясовано особливості інтерактивних відносин, які моделює адресант сучасного медійного тексту для максимального впливу на адресата. Автор здійснює контроль за сприйняттям тексту, орієнтуючись на лінгвістичну компетенцію та об’єктивну картину світу читача. Прагматичний підхід до журналістського тексту дає змогу виявити явні і приховані форми діалогічності: моделювання зворотного зв’язку та інтерактивних установок, за допомогою яких можна перетворити гіпотетичного читача на реального, пристосування до мовного тезаурусу адресата.

Ключові слова: адресат; адресант; інтерактивність; зворотній зв’язок; адресант-адре­сатна мовна особистість.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bennett, W.L., Segerberg, A. (2011), “Digital media and the personalization of Сollective Аction”, доступно за адресою: https://www.researchgate.net/publication/254296609_Digital_Media_and_the_Personalization_of_Collective_Action (дата перегляду 18 листопада 2021 р.).

Kehus, M., Walters, K. & Shaw, M. (2010), “Definition and Genesis of an Online Discourse Community”, доступно за адресою: https://www.researchgate.net/publication/280749130_Definition_and_Genesis_of_an_Online_Discourse_Community (дата перегляду 18 листопада 2021 р.).

Verdonk, P. (2002), Stylistick, Oxford University Press, 124 p.

Бацевич, Ф.С. (2004), Основи комунікативної лінгвістики, Видавничий центр «Академія», К., 344 с.

Белла, М. (2017), «Адресат і адресант в інтернет-комунікації», Вісник Львівського університету, Серія Журналістика, Вип. 42, с. 252–256.

Воробьёва, О.П. (1992), «Реализация фактора адресата в художественном тексте в аспекте лингвокультурной традиции», Филологические науки, №1, с. 59–66.

Кияниця, Є.О. (2020), «Фактори формування та сприйняття медіаконтенту сучасними аудиторіями», Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, Т. 31 (70), № 3, Ч. 3, с. 210–215.

Оленюк, О.В. (2016), Когнітивно-дискурсивні характеристики впливу на адресата (на матеріалі англомовної журнальної реклами), Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (герм. мови), Львівський національний університет імені Івана Франка, 262 с.

Петрушова, Н. (2013), «Поняття пресупозиції та її типологія у прагмалінгвістиці», доступно за адресою: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3552/1/Petrushova.pdf (дата перегляду 18 листопада 2021 р.).

Помірко, Р.С. (2010), «Автор – читач: взаємодіяти та прагнути взаєморозуміння», Іноземні мови в навчальних закладах, № 4, с. 100–104.

Пром, Н.А. (2020), «Типы адресата в медиадискурсе», Медиалингвистика, Т. 7, № 1, с. 95–103.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11408

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.