Українська національна ідея у сучасному українському медіапросторі

Mykola Sergeyev

Анотація


У статті проаналізовано проблему становлення української національної ідеї у сучасному українському інформаційному просторі як еволюцію етнічної ідеї в національну. Розглянуто формування та історичне функціонування національної ідеї на різних етапах становлення Української держави.

Створено логічну конструкцію розвитку українського суспільства у сучасних умовах.

Ключові слова: етнос, нація, держава та її атрибути, свобода, демократія, політика, як концентроване відображення економіки, гомогенне суспільство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аляєв, Г. (2002). Філософський універсум С. Л. Франка. Персоналістична метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ століття: Монографія, вид-во «ПАРАПАН», Київ, 368 с.

Вовканич, С. (2016). «Аксіологія української ідеї: новітні виклики і загрози», Українська національна ідея, вип. 2, Ліга-Прес, Львів, с. 100-115.

Гайдеггер, М. (2007). Дорогою до мови / Переклав з нім. В. Кам’янець, Літопис, Львів, 232 с.

Жулинський, М. (1992). «Концепція національної культури Михайла Грушевського», Київська старовина, № 6, с. 2-6.

Забужко, О. (1992). Філософія української ідеї та європейський контекст, Наукова думка, Київ, 144 с.

Каганець, І. (2005). Нація золотих комірців. Психоінформаційна концепція України, Мандрівець, Тернопіль, 208 с.

Канигін, Ю. (2002). Шлях Аріїв, Україна, Київ, 445 с.

Кант, И. (2008). Критика чистого разума, Эксмо, Москва, 735 с.

Кремень, В., Табачник, Д., Ткаченко, В. (1996). Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду, ARC-UKRAINE, Київ, 778с.

Ленин, В. (1979). Философские тетради, Политиздат, Москва, 751 с.

Моця, О. (1991). «У пошуках історичної правди («круглий стіл»)», Український історичний журнал, №10, с. 3-10.

Наконечний, Є. (2003). Украдене імʼя: чому русичі стали українцями, Піраміда, Львів, 352 с.

Паїк, В. (1995). Корінь безсмертної України і українського народу, Червона калина, Львів, 237 с.

Поппер, К. (1992). Открытое общество и его враги. Т. І.: Чары Платона; пер. с англ.; под ред. В.А. Садовского, Феникс, Москва, 448 с.

Скратон, Р. (1998). Коротка історія новітньої філософії. Від Декарта до Вітгенштайна, Основи, Київ, 331 с.

Сміт, Е. (1994). Національна ідентичність, Основи, Київ, 224 с.

Шморгун, О. (1998). «Національна ідея в контексті загальносоціологічного ана­лізу», Розбудова держави, № 11-12, с. 3-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11407

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.