Основні штрихи до книговидавничої діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка (кінець 90-х років ХХ ст. – перші два десятиліття ХХІ ст.)

Maryan Lozynskyi

Анотація


У статті розглянуто основні етапи у розвитку книговидавничої діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка в кінці ХХ ст. ‒ на початку ХХІ ст. Автор подає ґрунтовний аналіз довидавничого етапу підготовки видань, методику та структуру видавничої ланки, звертає особливу увагу на вагому фінансову підтримку книговидавничої справи з боку адміністрації Університету.

Важливою ланкою видавничої діяльності стала новостворена Видавнича рада Університету, яка стала генератором ідей щодо розвитку наукового книговидання та активно співпрацювала із поліграфічними підприємствами України. Загалом у статті чи не вперше за останні десятиліття показано основні штрихи до книговидавничої діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка та її значення в контексті навчального процесу, педагогічної роботи і наукової праці закладу вищої освіти.

Ключові слова: Видавництво, Видавнича рада, підручник, навчальний посібник, енциклопедія Університету, Форум видавців, книгодрукування.

Повний текст:

PDF

Посилання


«Гал-інфо» (2014), «У Львові презентували ІІ том «Енциклопедії Львівського університету», доступно за адресою: https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_prezentuvaly_ii_tom_entsyklopedii_lvivskogo_universytetu_173814.html (дата перегляду 08 жовтня 2021).

Ісаєвич, Я. Д. (2002), Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми: монографія. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Львів, 520 с.

Засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка: протокол № 30, 25.01.2017.

Зелінська, Н. В. (2002), Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан : навчальний посібник, Світ, Львів, 268 с.

Зелінська, Н. В. (Ред.) (2003), Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.): навчальний посібник, Світ, Львів, 612 с.

Зубрицька, М. О. (Відп. ред.), Ідея Університету. Антологія, Літопис, Львів, 2002, 304 с.

Львівський національний університет імені Івана Франка(2017), Положення про Видавничу раду Львівського національного університету імені Івана Франка, 20 квітня, доступно за адресою: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_publishing.pdf (дата перегляду 08 жовтня 2021)

«Світ книг – світ знань»: каталог видань видавництва (Видавничого Центру) Львівського національного університету імені Івана Франка 2012-2019 рр. (2020), Видавничий Центр ЛНУ ім.Івана Франка, Львів, 400 с.

Скленар, І. М., Лозинський, М. В. (2014), Історія видавничої справи та редагування: навч. посібник, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 192 с.

Тимошик, М. С. (1999), Її величність – книга. Історія видавничої справи Київського університету 1834-1999: монографія, Наша культура і наука, Київ, 308 с.

Якимович, Б. З., Іван Франко – видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти, Видавничий Центр ЛНУ ім.Івана Франка, Львів, 2001, 691 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11392

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.