Українсько-канадський часопис «Новий шлях»: вінніпезький період (1941-1977)

Oleh Bohuslavskyj

Анотація


Мета дослідження полягає у визначенні особливостей видавання українського часопису в еміграції, що передбачає систематизацію та уведення до наукового обігу фактологічного матеріалу щодо діяльності як редакції «Нового шляху», так і суспільно-політичного оточення, яке впливало на інформаційно-ідеологічну політику видання.

Методологія дослідження. Основою дослідження є аксіологічний, культурологічний, системний підходи; використано методи історизму, аналізу, синтезу, узагальнення.

Результати.

  • Окреслено вінніпезький період діяльності редакції тижневика «Новий шлях» 1941-1977 рр.;
  • з’ясовано фінансово-економічні та суспільно-політичні умови функціонування часопису вінніпезького періоду;
  • визначено причини підвищення і зниження аудиторної активності передплатників;
  • проаналізовано, механізми розширення мережі читацької аудиторії, залучення нових авторів;
  • акцентовано, що саме зусиллями редакторів та директорів видавництва на початковому етапі вінніпезького періоду створювалася і зміцнювалася матеріально-технічна база видавництва, проводилися рекламні кампанії та пряма робота із залучення нових передплатників та читачів;
  • новизна: вперше проаналізовано й узагальнено інформацію про вінніпезький період діяльності українсько-канадського тижневика «Новий шлях», його матеріально-фінансові проблеми та творчо-редакційні успіхи.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані у процесі вивчення курсів «Історія української журналістики» та «Історія видавничої справи» спеціальності «Журналістика».

Ключові слова: «Новий шлях», еміграція, Українське національне об’єднання, на­ціоналізм, редактор, видавець, сторінка, рубрика, аудиторія, передплата.


Повний текст:

PDF

Посилання


25 років на службі народові (1955). Ювілейна книга «Нового шляху» 1930-1955, Українська Національна Видавнича Спілка, Вінніпег, с. 159-177.

Вербицька, Е. (1962). «Організація Українок Канади і Рідний Край», Календар «Нового Шляху» на 1962 рік, накладом і друком «Нового Шляху», Вінніпег, с. 69-73.

Верига, В. (1980). «50 років на службі народу 1930-1980», Календар-альманах «Нового Шляху» на 1980 рік, «Новий Шлях», Торонто, с. 37-66.

Гультай, В. (1955). «Чверть століття «Нового Шляху» – його досягнення й перспективи на майбутнє», Ювілейна книга «Нового Шляху» 1930-1955, Українська Національна Видавнича Спілка, Вінніпег, с. 195-200.

Календар Нового Шляху для Скитальців (1947). Календар-альманах «Нового Шляху» на 1947 рік, друком і накладом «Нового Шляху», Вінніпег, с. 171-173.

Кейван, І. (1955). «На стійці української культури», Ювілейна книга «Нового шляху» 1930-1955, Українська Національна Видавнича Спілка, Вінніпег, с. 81-83.

Книш, З. (1951). «Двадцять літ на службі народу (В двадцятиліття «Нового Шляху»)», Календар-альманах «Нового Шляху» на 1951 рік, друком і накладом «Нового Шляху», Вінніпег, с. 107-112.

Книш, З. (1980). «Звивистими дорогами для «Нового Шляху» (Розповідь Степана Боровця)», Календар-альманах «Нового Шляху» на 1980 рік, «Новий шлях», Торонто, с. 167-177.

Книш, З. (1982). «Історичне віче в Едмонтоні», На шляху до національної єдности. П’ятдесят років праці Українського Національного Об’єднання Канади 1932-1982. Ювілейний Збірник. Т. 1. Ч. 1. / Ред. З. Книш, Українське Національне Об’єднання, Торонто, с. 15-21.

Коссар, В. (1941). «Національне об’єднання», Календар «Нового шляху» на 1941 рік, Видання Української Національної Видавничої Спілки, Саскатун, с. 103-108.

«Новий Шлях» у власному домі (1950). Календар-альманах «Нового шляху» на 1950 рік, друком і накладом «Нового Шляху», Вінніпег, с. 95.
Українські комбатанти в Канаді (1962), Календар «Нового Шляху» на 1962 рік, накладом і друком «Нового Шляху», Вінніпег, с. 63-68.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2022.51.11391

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.