ОБРАЗ УКРАЇНИ У ФРАНЦУЗЬКИХ МЕДІА (НА ПРИКЛАДІ «LE FIGARO»)

Olga Polumysna

Анотація


У статті вивчено особливості формування образу України у медіатекстах провідного французького видання «Le Figaro». Авторка ставила за мету дослідити формування образу України у французьких ЗМІ, а саме – в «Le Figaro», із застосуванням системного аналізу журналістських матеріалів на українську тематику у їхньому проблемно-тематичному аспекті, а також сфокусуватися на теоретичному осмисленні ефективності впливу цих матеріалів на аудиторію французьких реципієнтів, в чиїй уяві постає конкретний образ, який формують французькі видання. У цій публікації розкрито етимологію ключових понять «образ», «імідж»; визначено основні чинники, за допомогою яких формується образ держави, досліджено діяльність «Le Figaro» у цьому напрямі; окреслено образ України на сучасному етапі розвитку держави та проаналізовано публікації на українську тематику, зокрема стосовно спорту, економіки, політики, культури тощо.

Ключові слова: образ; імідж; медіатекст; образ України; позитивний імідж; негативний імідж.


Повний текст:

PDF

Посилання


Акайомова, А., (2011), «Комунікативні властивості іміджу та його класифікація», Віче, № 22, URL: http://veche.kiev.ua/journal/2798/ (дата перегляду 16 жовтня 2019).

Васильконова, Е., (2014), «Розвиток теорії іміджу територій як активного інструменту регіонального менеджменту», Бізнесінформ, № 12, с. 463–468.

Гаврилюк, А., (2019), «Про ціннісні засади маркетингового конструкту «образ-імідж-бренд-репутація території» як пріоритету державної політики в сфері туризму в Україні», Державне управління. Інвестиції: практика та досвід, № 1, с. 76–83.

Еремеев, С., (2009), «Формирование имиджа региона как инструмента управления его развитием», Автореферат кандидатской диссертации (экономика и управление народным хозяйством (рег. экономика; маркетинг), Москва, 24 с.

Николаева, Ю., (2009), «Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен», Культурологiя, с. 367–369.

Панасюк, А., (2008), Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники, 2-е изд., стер. М., Изд-во Омега-Л, С. 35–38.

Large succes pour l’Ukraine face a la Lituanie, (2019), Le Figaro, URL: https://sport24.lefigaro.fr/football/euro-2020/fil-info/large-succes-pour-l-ukraine-face-a-la-lituanie-972775 (дата перегляду 19 жовтня 2019)

Qui sont les prisonniers echanges par Kiev et Moscou?, (2019), Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.fr/international/qui-sont-les-prisonniers-echanges-par-kiev-et-moscou-20190907 (дата перегляду 28 жовтня 2019)

Siohan, S., (2019), «Ukraine: debut de la presidence Zelensky», Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-debut-de-la-presidence-zelensky-20190519 (дата перегляду 26 жовтня 2019)

Toffier, R., (2019), «Echappee belle a Kiev, capital de l’Ukraine», Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.fr/voyages/echappee-belle-a-kiev-capitale-de-l-ukraine-20190806 (дата перегляду 20 жовтня 2019)

Vigne, N., (2019), «Ukraine: Bruxelles au secours de Zelensky», Le Figaro, URL: https://www.lefigaro.fr/international/ukraine-bruxelles-au-secours-de-zelensky-20190531 (дата перегляду 26 жовтня 2019)

Webster’s New Complete Thesaurus (1995), USA, p. 690.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10564

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.