СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ

Solomiya Onufriv

Анотація


У статті емпірично досліджено провідні кар’єрні орієнтації студентів-журналістів. Доведено, що вони надають перевагу кар’єрній орієнтації «автономія (незалежність)». Встановлено кореляційний зв’язок між «автономією» як кар’єрною орієнтацією та наявністю маскулінних рис в особистості. Підтверджено, що студенти-журналісти мають високу мотивацію до успіху.

Ключові слова: кар’єрні орієнтації, автономія, служіння добру, мотивація до успіху, маскулінність, студентство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гупаловська, В. Каляманська, О. Щербатюк, О. (2008). Гендерні особливості кар’єрних орієнтацій людини, Вісник Львівського Університету. Філософські нау­ки, Вип. 11, с. 229-246.

Знанюк, С. С. (2002), Психологія мотивації : навч. посібник, Київ, Либідь, 304 с.

Моляко, В. О. (1999), Психологічна готовність до творчої праці, Київ, 48 с.

Словарь психолога-практика (2005), сост. С. Ю. Головин, 2-е изд., перераб. и доп, Минск, Харвест, 976 с.

Schein, E. (1996), Career anchors resisted/implications or career development in the 21st century, Academy of Management Executive, Vol. 10, № 4, P. 80-89.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10562

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.