ПЕРЕКОНАННЯ У ТЕКСТОВИХ ЗАГОЛОВКАХ НА ВЕБ-ПОРТАЛІ

Justyna Majchrowska

Анотація


Інтернет-портали є одним з багатьох способів комунікації в інтернеті. З їх допомогою передається інформація з цілого світу (незалежно від того, де вони розміщені), головно у формі онлайн-жанрів чи жанрів, що не є частиною інтернету, тобто netlog. Неінтернетні жанри – це адаптивні та альтернативні зразки, відомі переважно з преси. Окремі з них структурно подібні: мають заголовок, лід та викладені у формі журналістського матеріалу. Заголовок як власна назва матеріалу має інформативну та переконливу функцію. Макет на веб-порталах – це своєрідна візитка та анонс зовнішнього контенту, а також реклама. Кожен наступний заголовок – це зростаюча конкуренція для попередніх текстів, тому важливим є спосіб, який використовують телерадіомовники, щоб переконати користувачів читати конкретний текст. У розглянутому матеріалі, за принципом кооперації (співпраці) та розмовних сентенцій (кількість, якість, метод та актуальність) Пола Гріса, були проаналізовані заголовки та підзаголовки стосовно тексту матеріалу. Аналіз на основі продукування сентенцій є основною метою статті.

У рамках дослідження було помічено, що журналісти чи люди, які дописують на Kozaczek.pl, порушують усі розмовні сентенції. На порталі використовують такі сентенції: кількості – надана інформація є складною, неоднозначною, без посилання на текст; якості – контент є неправдоподібний; способу – надана інформація не впорядкована, в т. ч. й ієрархічно; релевантності – тема в основному тривіальна і, по суті, не збігається з проблемою, представленою в заголовку.

Розмовні сентенції як метод дослідження дозволяють виокремити переконливість заголовків та підзаголовків, стимулюють проведення досліджень більш широкого матеріалу, скажімо, як порталу пліток, так й інформативного порталу (наскільки це можливо).

Ключові слова: переконання, інтернет-портал, презумпція, заперечення, засоби масової інформації.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bańko, M. (2003). Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa.

Castells, M. The Internet galaxy [Polish translation by Hornowski, T. as Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. (2003) Poznań].

Filip, G. (2003) Gry językowe Jana Lama [Language games by Jan Lam]. Rzeszów.

Furman, W. Nagłówek [Headline] [in:] Pisarek, W. (ed.) (2008), Słownik terminologii medialnej [Dictionary of media terminology]. Kraków, p. 127.

Furman, W. Tytuł [The title] [in:] Pisarek, W. (ed.) (2008), Słownik terminologii medialnej [Dictionary of media terminology]. Kraków, p. 225.

Gorman, T. Persuasion [Polish translation by Matkowski, C. as Perswazja. Droga do osiągania celów. (2009) Gliwice].

Grice, H. P. Logic and conversation [Polish translation by Wajszczuk, J. as Logika i konwersacja, [in:] Przegląd Humanistyczny (1977), p. 85-99.]

Grzenia, J. (2012) Komunikacja językowa w Internecie [Language communication on the Internet]. Warszawa.

Jurkowski, M. Implikatura. [Implicature] [in:] Polański, K. (ed.) (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. [Encyclopedia of general inguistics] Wrocław.

Kołodziej, J. Perswazja [Persuasion] [in:] Pisarek, W. (ed.) (2008), Słownik terminologii medialnej [Dictionary of media terminology]. Kraków, p. 144.

Korolko, M. (1998) Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. [The art of rhetoric. Encyclopedic guide]. Warszawa.

Leech, G. H. (1983). Principles of Pragmatics. London and New York [as cited in] Żurek, A. Teorie grzeczności językowej, Kształcenie Językowe [The theories of linguistic politeness, Language training], vol. 7, http://kj.sjol.eu/category/7-17-2008-143.

Majchrowska J., (2016). The persuasive function of titles in articles published on the site kozaczek.pl [in:] Kuras, L., Majkowski G., Fadecka, A. (scientific ed.) (2016), Ideas, values and words in public life and advertising. Łódź, p. 47-56.

Majchrowska, J. Leksykalne i graficzne sposoby wyrażania radości na przykładzie netlogu [Lexical and graphical methods of expressing joy on the example of netlog], [in:] Filip, G. and Patro-Kucab, M. (ed.) (2015) Radość: aspekty językowo-kulturowe [Joy – linguistic and cultural aspects]. Rzeszów, p. 120-121.

Małecka, M and Małecki B. Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie. [The analysis of the development of the social websites on the Internet] (2008) Warszawa.

Mehrabian, A. (1972) Nonverbal communication, New York. [as cited in] Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. [Argumentation, persuasion, manipu­lation]. Gdańsk.

O’Keefe, D. (1990) Persuasion, theory and research. London. [as cited in] Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. [Argumentation, persuasion, manipul­ation]. Gdańsk.

Ożóg, K. (2001) Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia [Polish language at the turn of XX and XXI century. Selected aspects]. Rzeszów.

Polański, K. (1999). Zasady (reguły, postulaty) konwersacji [The principles (rules, postulates) of conversation] [in:] Polański, K. (ed.) (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego [Encyclopedia of general inguistics]. Wrocław.

Sobol, E. (ed.) (1996) Słownik języka polskiego PWN [The dictionary of Polish language]. Warszawa.

Taras, B. (2004). Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito [Anonymous in the internet, i.e. incognito communication]. [in:] Kita, M. and Grzenia, J. (ed.) (2004) Dialog a nowe media [Dialogue and the new media]. Katowice.

Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. [Argumentation, persuasion, manipulation]. Gdańsk.

Wallace, P. (2015). The Psychology of the Internet. [Polish translation by Hornowski, T. as Psychologia internetu. (2003) Poznań].

Wit, B. (2008) Electronic commerce – budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w Internecie [Electronic commerce – creating a competitiveness of a company on the Internet]. Lublin, p. 15. http://bc.pollub.pl/Content/348/ecommerce.pdf [accessed on: 17/01/2016].

Wyrwas, K. (2004) Kilka uwag o dyskusji na forum internetowym [A few remarks about the discussion on the internet forum]. [in:] Kita, M. and Grzenia, J. (ed.) (2004) Dialog a nowe media [Dialogue and the new media]. Katowice, p. 54.

http://www.kozaczek.pl/
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10559

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.