«ЛОНҐРІД» ЯК РІЗНОВИД МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ

Bohdan Markevych, Mariya Yatsymirska

Анотація


У статті досліджено функціональні особливості лонґріду як різновиду мультимедійного тексту в українському мережевому просторі. Пояснено особливості мультимедійної композиції лонґрідів, персвазивну аргументацію, техніки впливу тощо. Автори з’ясували причини популярності текстів широкого формату; показали їхнє становлення та розвиток в Україні; дослідили ключові маркери популярних лонґрідів.

Медіатекст з класичною структурою та образністю в останні десятиліття розширив свої комунікативні можливості завдяки гіпер- та мультимедіа, які на платформі сучасного інтернету є потужним засобом соціальних комунікацій, необмежених у просторі та часі. Італійський лінгвіст, письменник, філософ Умберто Еко, розуміючи віртуальну сутність інтернету, передбачав, що невдовзі суспільства поділяться на два класи: перший отримує готові судження про світ, без критичного відбору інформації тільки з телебачення; другий – вибирає й осмислює інформацію, дивлячись на монітор, коментує й порівнює свою думку з іншими. Читачів-інтелектуалів приваблюють мультимедійні тексти, інтертекстуальність і діалогічність мовлення, політичні й неполітичні перформанси, блоґінґ, неориторика, драйв онлайнового спілкування тощо. Серед різновидів мультимедійних текстів є довгі або тексти широкого формату – лонґріди, в яких віртуальність і персвазивні техніки є частиною журналістської практики.

Мета статті – з’ясувати, як функціонують лонґріди в українському медіапросторі; проаналізувати характерні маркери лонґріду як різновиду мультимедійного тексту; вивчити структуру, специфіку та ефективні техніки комунікативних інтенцій лонґрідів.

Оскільки лонґріди успішно розвиваються на платформі українського інтернет-простору, стає актуальним питання комплексного вивчення їх структури, тематичної спрямованості, типів, плюсів і мінусів для сприйняття масовим читачем. Журналістика довгих форм (long-form journalism) набула популярності впродовж останніх років.

Серед зарубіжних редакторів і медіадослідників триває дискусія про те, який за обсягом текст найбільше привертає увагу читачів. Опитування показали, що довгий текст не зникає з медіапростору, а знаходить нове втілення й набуває нових якостей. Приклад лонґрідів показує, що вміле поєднання мультимедійних елементів із текстом відроджує цікавість читачів до великих за обсягом матеріалів. Поряд із лоґосферою активно функціонує ейдосфера – графічні та живописні форми, які впливають на зорове сприйняття інформації. Ейдос (вид, образ) перестав бути лише ілюстративним матеріалом до текстів, він став релевантним сенсом комунікативного задуму. Візуальна комунікація сформувалася в окремий тип вебспілкування з усіма ознаками нового жанру. Зображення й вербальні концепти творять цілісну архітектоніку візуального тексту, для якого характерна певна інформаційна інтенція й змістове наповнення.

Лонґріди містять всі ці компоненти й разом з відео-, аудіо-, інтерактивними елементами творять ефективний різновид мультимедійного тексту, який має перспективу повноцінно конкурувати у світі інтернет-журналістики. Актуальними є лонґріди в дискурсі імерсивної журналістики (“журналістики занурення”; англ. immersive reader – занурений читач; deep-read – глибоко читати).

Ключові слова: лонґрід; мультимедійний текст; імерсивна журналістика; персвазивність; візуалізація інформації.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Christopher de Bellaigue (2019), “Death on Demand: Has Euthanasia Gone Too Far?”, 18 January, URL: https://www.theguardian.com/news/2019/jan/18/death-on-demand-has-euthanasia-gone-too-far-netherlands-assisted-dying (accessed 24 December 2019).

The Guardian (2019), “The Best of the Long Read in 2019”, 24 December, URL: https://www.theguardian.com/news/2019/dec/24/the-best-of-the-long-read-in-2019 (accessed 24 December 2019).

European Journalism Observatory, (2018), URL: https://ua.ejo-online.eu/3882/tsyfrovi-media/zhurnalistyka-i-tekhnologii-2018/ (accessed 23 December 2019).

Kyrylova, Oksana (2019), “Immersive Journalism: the Factors of Effective Functioning”, Communications and Communicative Technologies, Issue 19, p. 48–55, URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/291907 (accessed 08 December 2019).

Kharytonenko, Olena (2019), “Multimedia Long Reads in Modern Media”, The modern Movement of Science: Theses of Ext. VII International Scientific and Practical Internet Conference, 6–7 June 2019, Dnipro, p. 1726–1732, URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24818 (accessed 19 December 2019).

The New York Times, (2009), “Talk to the Times: Assistant Managing Editor Gerald Marzorati”, URL: https://www.nytimes.com/2009/08/24/business/media/24askthetimes.html?pagewanted=all (accessed 20 November 2019).

Patrykeeva, Nataliya (2017), “We are writing a Forbes-style feature”, 24 June, URL: http://medialab.online/news/py-shemo-ficher-u-sty-li-forbes-9-krokiv/ (accessed 21 De­cember 2019).

Shashenko, Serhiy (2019), “Communication Aspects of Modern Multimedia Long Reads: Ukrainian Practice”, Ukrainian Information Space, Issue 3, Kyiv, pp. 197–210, URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171376 (accessed 21 December 2019).

Web Maestro, Blog, (2018), “How to make a long read that is read to the end?”, 18 May, URL: https://webmaestro.com.ua/ua/blog/long-read/ (accessed 20 November 2019).

Yatsymirska, Mariya (2019), “Journalism at a Glance”, or Concentrated on the Sensual”, in Onufriv, S. (Ed.), Contemporary landmarks of Ukrainian journalism: from theory to practice: a collection of materials for the 2018 Scientific Conference (Journalism Section), Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, PAIS, pp. 88–90.

Yatsymirska, Mariya (2019), “Visual Texts in Social Networks (reflection, concepts, emotions)”, Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, Issue 40, pp. 323–331, URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5819/5831 (accessed 21 December 2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10555

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.