МОРАЛЬНІСТЬ І АМОРАЛЬНІСТЬ У ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ҐАРЕТА ДЖОНСА, МАЛКОЛЬМА МАҐҐЕРІДЖА І УОЛТЕРА ДЮРАНТІ)

Roksoliana Bilous

Анотація


Схарактеризовано сутність, особливості, функції, норми моралі та аморальності. Окреслено важливість моральної свідомості у журналістській творчості. Проаналізовано матеріали Ґарета Джонса, Малкольма Маґґеріджа і Уолтера Дюранті. Наголошено, що творчість журналіста за будь-яких умов має бути правдивою, чесною, ґрунтуватися на засадах моралі.

Ключові слова: мораль, аморальність, журналістська творчість, Голодомор 1932–1933 років в Україні, правда.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бочковський, О. І., Сірополко, С. (1993). Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний досвід, нові завдання), за ред. К. Костева й Г. Комаринського, Мюнхен, 204 с.

Братченко, Т. (2014). За брехню журналістам платять, а за правду розплачуються, Слово Просвіти, 14–20 серпня.

Владимиров, В. М. (2003). Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння: Монографія, Луганськ: вид-во. СНУ ім. В. Даля, 272 с.

Голодомор 1932–1933 років в Україні: Навч. посібник, (2012), за ред. С. А. Костя, Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 376 с.

Дмитровський, З. Є. (2006). Телевізійна журналістика: Навч. посібник, Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 208 с.

Дроздовський, Д. (2008). Ґарет Джонс повертається в Україну, День, 31 трав.

Житарюк, М. Г. (2008). Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: Монографія, Простір-М, Львів, 416 с.

Здоровега, В. Й. (2004). Теорія і методика журналістської творчості: Підручник, 2-ге вид., перероб. і допов. Львів, ПАІС, 268 с.

Іванов, В. Ф., Сердюк, В. Є. (2007). Журналістська етика: Підручник, 2-ге вид., випр., Передм. В. П. Мостового, Київ, Вища школа, 231 с.

Кльосова, О. (2019). Ґарет Джонс наодинці з великою брехнею, День, 30–31 серпня.

Лизанчук, В. В. (2015). Психологія мас-медіа: Підручник, Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 420 с.

Маґґерідж, М. (2018). «Найгірший голод я бачив, безсумнівно, в Україні», Універсум, № 11-12, с. 44-47.

Мейс, Дж. (2008). Ваші мертві вибрали мене, за заг. ред. Л. Івшиної. Київ, ЗАТ «Українська прес-група», 672 с.

Мейс, Дж. (2003). Повість про двох журналістів: Уолтер Дюранті, Ґарет Джонс і Пулітцерівська премія. День, 16 липня.

Михайлин, І. Л. (2011). Основи журналістики: Підручник, 5-те вид. перероб. та доп, Київ, Центр навчальної літератури, 496 с.

Сербенська, О. А., Бабенко, В. В. (2007). Основи телетворчості: практикум, Львів, ПАІС, 112 с.

Словник іншомовних слів (1977). Київ, 775 с.

Харченко, О. (2019). Відзнака імені Ґарета Джонса, День, 27-28 вересня.

http:/osvita.ua/vnz/reports/culture/30432/ (дата перегляду 30 вересня 2019)

www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=22&t=363 (дата перегляду 1 жовтня 2019)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10547

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.