НАУКОВІ І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ КНИГИ ПРО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЦІВ (2015-2019)

Ihor Sklenar

Анотація


У статті виокремлено нові книжки про визначну постать України XX ст. митрополита Андрея Шептицького з метою їх популяризації серед гуманітаріїв загалом і журналістикознавців зокрема. Йдеться про книжкові новинки у конкретний період таких авторів, як О. Думанська, Г. Терещук, М. Перун, О. Гайова, М. Маринович. Їхні праці збагатили би джерельну базу тих дослідників, які цікавляться внеском митрополита Андрея у різні ділянки суспільного життя – політики, економіки, культури, мистецтва тощо. Хоч його служіння на початку входження на престол єпископа Станіславівського в 1899 році не було спрямовано саме в ці сфери, водночас через історичні обставини митрополит А. Шептицький став служити своєму народу як духовний пастир і етнарх в умовах бездержавності.

Ключові слова: журналістикознавці, нове видання, бібліографія, митрополит Андрей.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гайова, О., Перун, М. (2019). На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький, Апріорі, Львів, 568 с. URL: http://www.apriori.lviv.ua/shop/mystets-ka-literatura/na-skeli-viry-mytropolyt-andrey-sheptyts-kyy/ (останній перегляд 04 листопада 2019)

Гентош, Л. (2015). Митрополит Шептицький: 1923-1939. Випробування ідеалів: Монографія, ВНТЛ-Класика, Львів, 596 с. URL: http://uamoderna.com/book/hentosh-sheptytsky-book (останній перегляд 04 листопада 2019)

Гентош, Л. (2016), «Митрополит Андрей Шептицький як засновник та меценат Національного музею у Львові: засади діяльності, пріорітети розвитку та історична спадщина», «Краєзнавство», Київ, № 1-2, с. 212-220.

Думанська, Оксана; Терещук, Галина, (2015), «Шептицький від «А» до «Я», Видавництво Старого Лева. URL: https://starylev.com.ua/sheptyckyy-vid-do-ya (останній перегляд 04 листопада 2019)

Качур, І., (2015), «Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат», Записки Львів. нац. наук. бібліотеки України ім. В. Стефаника, № 7, с. 21-70.

Маринович, М. (2019). Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми», Видавництво Старого Лева, Львів, 248 с.

Лозинський, М. В., (2019), «Послання митрополита Андрея Шептицького – національно-духовна спадщина для науковців та журналістів», Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. журналістика, вип. 45, с. 136–141.

Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1899-1944. Пастирські послання 1899-1914 рр. (2007), Артос, Львів, т. 1, 1014 с.

150 думок Митрополита Андрея (2015), Свічадо, Львів, 142 с. URL: https://svichado.com/duxovnist/150-dumok-mitropolita-andreja-sheptic-kogo.html (останній перегляд 04 листопада 2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10527

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.