ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ НАРАТИВ У ПРЕСОВОМУ ДИСКУРСІ ОСИПА ТУРЯНСЬКОГО

Andriy Pecharskyi

Анотація


Статтю присвячено типологічній характеристиці журналістської та літературної спадщини О. Турянського крізь призму українського державотворчого наративу. Увагу зосереджено на етнопсихологічній проблематиці українського народу стосовно його трагічної доленосної розбудови національної держави. У цьому аспекті О. Турянсь­кий притримувався власної концепції так званого «українського дводушшя», суть якої полягає в тому, що у внутрішніх порухах серця нашої нації живе дві душі: героя та раба. Відтак О. Турянський вважав основною доленосною причиною бездержавності українського народу його надмірний індивідуалізм, домінування емоційно-вольових чинників над раціональними та ненависть до влади як такої, що суперечить логіці державотворчих процесів.

Ключові слова: етнопсихологічний аспект, державотворчий наратив, «українське дводушшя», надмірний індивідуалізм, еґоцентризм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Віконська, Д. (1956), «За силу і перемогу», Визвольний Шлях, 1956, Кн. 8. С. 836877.

Дзись, Т. (2013), «Літературний контекст у проекції типології та сприймання (Йозеф Рот, Осип Турянський, Іван Франко)», Наукові записки Тернопільського націо­нального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Серія: Літературознавство, № 37. С. 294–304.

Донцов, Д. (1966), Націоналізм. Лондон, Вид-во «УВС», 363 с.

Липа, Ю. (1938), Призначення України, Львів, «Хортиця», 305 с.

Липинський, В. (1927), Листи до Братів-Хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919‑1926, Відень, Buchdruckerei Carl Herrmann, 580 с.

Мафтин, Н. (2011), «Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського «Поза межами болю» та повісті Леоніда Андреєва «Червоний сміх», Слово і Час, Київ, 2011, № 10, с. 24–32.

Моклиця, М. (2017), Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває: монограф., Київ, КондорВидавництво, 292 с.

Нестелєєв, М. (2012), «Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідоміший твір», Дивослово, Київ, № 11, с. 50–56.

Парандовский, Я. (1990), Алхимия слова. Петрарка. Король жизни, Москва, Правда, 656 с.

Печарський, А. (2003), Поетика творчості Осипа Турянського, монограф., Львів, Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 202 с.

Прохасько, Т. (2019), Перша світова війна в українській класичній літературі: О. Турянський. Лекція. URL: https://culturalproject.org/lectures/55ad008787cb94c0378b47d4

Турянський, О. (1926), Боротьба за великість, Київ-Львів-Рогатин, Журавлі, 77 с.

Турянський, О. (1921), «Два анархізми», Соборна Україна, 23 листопада, с. 34.

Турянський, О. (1922), Дума пралісу, Київ‑Відень: Накладом українського вид-ва «Аполон», 239 с.

Турянський, Осип (1921), Поза межами болю, Відень-Чікаґо: Вид‑во компанії «У.‑М.‑НА», 173 с.

Турянський, О. (1927), Рецензент і критик, Літературні вісті. Ч. 3‑4, с. 610.

Турянський, О. (1928), «Трагедія українського психічного дуалізму. Спроба нового освітлення «Слово о полку Ігоря», Діло, 26 липня, с. 24.

Янів, В. (1993), Нариси до історії української етнопсихології, Мюнхен: Український Вільний університет, 217 с.

Ярема, Я. (1938), «Українська духовність в її культурно-історичних виявах», Перший український педагогічний конґрес 1935 р., Львів, Рідна школа, с. 1688.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10526

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.