ВНЕСОК ВАСИЛІЯНСЬКИХ УЧЕНИХ В УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІОГРАФІЮ В КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.

Maryan Lozynsky

Анотація


Подано оцінку видавничої діяльності знаменитих отців-письменників Василіянського Чину. Йдеться про Платоніда Філяса, Сотера Ортинського, Андрея Шептицького. Науково-богословські праці цих священників збагатили релігійно-національну спадщину Української держави у ХХ столітті як в Україні, так і за її межами. Стаття зацікавить тих, хто досліджує наукову церковну періодику.

Ключові слова: науково-богословські праці, священники, «Нива», «Богословія», «Записки ЧСВВ».


Повний текст:

PDF

Посилання


Ваврик, М. (1985), «Провідні ідеї праць о. А. Великого в його студіях української церковної історії», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 12. Рим, с. 7-84.

Войнар, М. (1985), «Отець Михайло Ваврик, ЧСВВ – педагог», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2. т. 12, вип. 1/4, Рим, с. 195-199.

Кінах, Г. (1974), «Бібліографія о. Атанасія Г. Великого, ЧСВВ – ініціатора і співробітника другої серії “Записок ЧСВВ”», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 9. Рим, с. 303-324.

Ленцик, В. (1985), «Отець Атанасій Г. Великий – як історик Української Церкви», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 12. Рим, с. 69-76.

Назарко, І. (1972). «Отець д-р Теодосій Тит Галущинський ЧСВВ», за ред. Ми­хайла Островерхи, Бучач і Бучаччина. Історично-мемуарний збірник, НТШ, Укра­їнський архів, т. XXVII. Ню Йорк, Лондон, Париж, Сидней, Торонто, с. 116-119.

Назарко, І., (1954), «Святий Володимир Великий – володар і хреститель Руси-України (960–1015)», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 1: Праці, т. ІV. Рим, ХХХІІ+228 с.

Назарко, І. (1962), «Київські і Галицькі митрополити. Біографічні нариси (1590–1960)». Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 1: Праці, т. ХІІІ. Рим, ХVІІІ+272 с.

Патрило, І. (1985), «Життя і творчість о. Атанасія Великого, ЧСВВ», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 12. Рим, с. 3-57.

Пекар, А. (1985), «Отець М. Ваврик, ЧСВВ – як історик Василіянського Чину», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 12, вип. 1/4. Рим, с. 171-187.

Пріцак, О. (1985), «Отець Атанасій Великий, ЧСВВ – археограф», Записки ЧСВВ, сер. 2, сек. 2, т. 12. Рим, с. 58-68.

Ульяновський, В. (1994), «Збирач дорогоцінного каміння: Унікальна праця отця І. Патрила», «Старожитності», № 7/8 (66/67), с. 7-8.

Шкраб’юк, П. (2005), Монаший Чин отців Василіян у національному житті України: Монографія, ВВП «Місіонер», Львів, с. 259-275.

«Acta Innocentii IV» (1243–1254). (1962), E Regestis Vaticanis aliisque Fontibus collegerunt notisque adornarunt Theodosius T. Haluščynskyj […]et Meletius Wojnar OSBM, Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Juris canonici orientalis: Fontes, Ser. III, Vol. 4, t. 1. Romae, XLIV+226 p.

«Acta S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantia», (1953), Collegit A. G. Welykyj, Analecta OSBM, ser. 2, sec. 3, vol. 1. Romae, XVI+368 p.

Patrylo, I. (1962), «Archiepiscopi–Metropolitani Kievo–Halicienses», Analecta OSBM, ser. 2, sec. 1: Opera, vol. XVII. Romae, XVI+142.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10525

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.