ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ВОГНИЩ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ У 1919–1920 РР. НА ШПАЛЬТАХ ТОДІШНІХ МІСЦЕВИХ ГАЗЕТ

Tetyana Baylema

Анотація


В статті на матеріалах періодики Поділля 1919-1920 рр. досліджено маловідомі аспекти діяльності українського уряду доби національно-визвольних змагань 1919-1920 рр. стосовно боротьби з інфекційними захворюваннями населення Поділля. З’ясовано основні заходи щодо ліквідації вогнищ інфекційних захворювань. Виявлено низку факторів, які стали причинами неефективної і недостатньої боротьби з інфекціями, особ­ливо в місцях великого скупчення військ, як це було на Поділлі.

Ключові слова: медико-санітарне забезпечення, опікування, плямистий тиф, висипний, зворотний тиф, «іспанка», азіатська холера, венеричні хвороби.


Повний текст:

PDF

Посилання


Байлема, Т. М. (2009), Охорона здоров’я як важливий напрям діяльності українсь­ких урядів доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр., Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, №1(48), с. 48-54.

Головко, О. Ф. (1995), Інфекційні захворювання і медична допомога населенню Поділля в 1919-1920 роках, за ред. Баженова, Л. В., Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, Кам’янець-Подільський, с. 307- 402.

Державний архів Вінницької області (ДАВО), ф.р. 4942, оп. 1, спр. 36, арк.14.

Державний архів Хмельницької області (ДАХО), ф.р. 260, оп. 1, спр. 115, арк. 7.

ДАХО, ф.р. 260, оп.1, спр. 5, арк. 103.

Купрійчук, В. (2012), Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції, Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, № 1, с. 258-265.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 3157, оп. 1, спр. 10, арк. 4.

ЦДАВО України, ф. 3157, оп. 1, спр. 10, арк. 5.

ЦДАВО України, ф. 3157, оп 1, спр. 9, арк. 26-26зв.

ЦДАВО України, ф. 3157, оп. 1, спр. 9, арк. 19.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.48.10524

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.