СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ТЕКСТІВ ТА ЖИТТЄТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ XVIII-XXI СТОЛІТЬ: ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ihor Pavlyuk

Анотація


У статті науковця та письменника Ігоря Павлюка означено тенденції формування і динаміку трансформацій світоглядних концепцій (позитивістської, метафізичної, релігійної) українських поетів різних часопросторів (від Івана Мазепи до поетів ХХІ століття) та їхні репрезентації у поезії різних вербалізованих змістоформ. Зокрема акцентовано увагу на суто національних знаках, символах, міфологемах при формуванні та рекреатизації світоглядів поетів, їх реалізації у життєтекстах, текстах, експансії у загальносвітовий культурно-інформаційний простір.

Ключові слова: світогляд, позитивізм, метафізика, релігія, поезія, тоталітаризм, комунікація, комерція, міфологія, ідеологія, демократизація, глобалізація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арістотель. (2002), Нікомахова етика, Αριστοτελους. Ηθικα Νικομαχεια. Пер. В. Ставнюка, Київ, 480 с.

Арістотель. (1967), Поетика / Пер. Б. Тена; вступ. ст. і коментарі Й. Кобова, Київ, Мистецтво, 136 с.

Арістотель. (1978), Про мистецтво (фрагменти), Всесвіт, № 12. Арістотель. (2000), Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка, Київ, Основи, 239 с.

Базилевський, В. (2008), Холодний душ історії: Есеї, ст., Київ, Ярославів Вал, 680 с.

Голицына, Н. (2008), Почему люди верят в Бога? Ученые обещают ответ через 3 года. URL: https://www.svoboda.org/a/471235.html

Задорожний Д. (2016), «Сатанинські вірші» Салмана Рушді: книжка, яка вбиває живих та оживляє мертвих. URL: http://24tv.ua/sataninski_virshi_salmana_rushdi_knizhka_yaka_vbivaye_zhivih_ta_ozhivlyaye_mertvih_n750540

Кошуба М. (2012), Про «атеїзм» Григорія Сковороди. URL: https://www.religion.in.ua/main/14044-pro-ateyizm-grigoriya-skovorodi.html

Медвідь, І. (2016), За крок до сповіді, або останні дні Івана Франка, URL: http://photo-lviv.in.ua/za-krok-do-spovidi-abo-ostanni-dni-ivana-franka/

Павлюк, І. (2003), Діагностика і прогностика брехні: екскурси в теорію комунікації, Львів, Сполом, 80 с.

Павлюк, І. (1997), Митець – Влада – Преса: історико-типологічний аналіз, Луцьк, Надстир’я, 112 с.

Письменники у пресі: українськомовний культурно-інформаційний простір Полісся, Холмщини, Підляшшя (1917-1944) та Волині 1917-2000 років (2010), Монографія, Луцьк, ВАТ «Волинська обласна друкарня», 148 с.

Пісні літературного походження (1989), Закувала зозуленька, Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки, Київ, Веселка, с. 377-402.

«Поезія – моя релігія...»: Розмова з письменником Ігорем Павлюком Тетяни Давидченко (2007), Дзвін., Ч.9, С. 112-115.

Словник української мови (1978), Київ, Вид-во «Наукова думка», Т. 9, С.96.

«Слухаю і записую музику революції»: Інтерв’ю в Ігоря Павлюка взяла Олена Логвиненко (2005), Літературна Україна, 13 січ.

Українська радянська енциклопедія / АН УРСР (1962); голов. ред. М. П. Бажан, Т. 9, Маяк-Нахічевань, К., 568 с.

Эпштейн, М. (2016), Поэзия и сверхпоэзия, О многообразии творческих миров, СПБ, Азбука-Аттикус, 480 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10523

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.