РОСІЙСЬКИЙ НАРАТИВ ПРО «УКРАЇНСЬКИХ ФАШИСТІВ» У ПУБЛІКАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА

Alina Rudchenko

Анотація


Українські медіа формують медійний образ українця. Подекуди цей образ базується на наративах російської пропаганди, що є небезпечним у контексті російсько-укра­їнської війни і світових інформаційних процесів, у т. ч. інформаційних війн. У дослід­женні проаналізована наявність російського наративу про «українських фашистів» в українському медійному дискурсі. Це явище пов’язано з поняттям т. зв. колоніальної ментальності, відсутністю переосмислення періоду колоніальної історії і випрацювання власних смислів.

Ключові слова: стереотип, образ, концепт, міф, наратив, колоніальна ментальність, медіа.


Повний текст:

PDF

Посилання


Варех, Н. В. (2013), «До питання типології етнокультурних стереотипів», Збірник праць Науково-дослідного центру пресознавства, вип. 21 (3), с. 356-367.

Мартинець, А. (2014), «До питання про ґенезу поняття «національний образ», Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах, Івано-Франківськ, вип. 3, с. 37-44.

Мороз, Р. А. (2010), «Наративи в психологічній теорії і практиці», Проблеми сучасної психології, вип. 8, с. 719-727.

Ре-візія історії. Російська історична пропаганда та Україна (2019), Київ, К.І.С., 99 с.

Детектор медіа (2017), «Російська пропаганда про події в Україні: тенденції 2014-2016 років», доступно за адресою: https://ms.detector.media/trends/1411978127/rosiyska_propaganda_pro_podii_v_ukraini_tendentsii_20142016_rokiv/ (дата звернення: 21.09.2019 р.)

Щепанська, Х. А. (2012), «Мовний образ, концепт, вербальний символ і їх функціонування в художньому тексті», Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, вип. 33, с. 66-71.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10516

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.