КОНЦЕПТОСФЕРА СУЧАСНОЇ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНОЇ ПЕРІОДИКИ: ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Myroslava Chornodon

Анотація


У статті з’ясовано особливості концептосфери сучасної періодики для жінок і чоловіків. Проблема гендерної концептосфери розглядається у векторі психолінгвістичного аспекту, адже презентує результати контент-аналітичного дослідження обраних для вивчення журналів в психологічному і лінгвістичному розрізі. Проведене дослідження дало змогу визначити, які тлумачення концептів «жінка» та «чоловік» можна виявити на сторінках сучасної гендерно маркованої періодики і в такий спосіб детально проаналізувати гендерну концептосферу через призму видових характеристик концептів.

Визначено особливості вживання гендерних концептів у сучасній періодиці для жінок та чоловіків. Виявлено найчастіше вживані похідні цих макроконцептів, тобто їхні мікроконцепти, та детально їх проаналізовано. З’ясовано, що видання для жінок та чоловіків насичені різноманітними гендерними концептами, які вживаються у різних контекстах.

Модель гендерних взаємин у засобах масової інформації відображено переважно у стереотипних образах чоловіка та жінки. Аналіз гендерних ролей жінки та чоловіка дає змогу глибше зрозуміти концепти «жінка», «чоловік», їхні різновиди – «мати», «дружина», «дочка», «батько», «син» тощо.

Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-мінімумах та максимумах, використовуються в різних сферах життєдіяльності – в тому числі сферах діяльності, які ніби не пов’язані з проблемами взаємин між статями – тому, що індивід легко ідентифікує стать; стереотипні уявлення про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим досвідом, а взаємини між статями сприймаються як найбільш очевидні, а відповідно, легітимні.

Загалом аналіз концептів-максимумів та концептів-мінімумів гендерного значення та їхніх характеристик здійснено в контексті гендерних стереотипів, які сформовані та функціонують у соціумі, систематизуючи реально існуючі репрезентації.

Ключові слова: гендер, концепт, концептосфера, контент-аналіз, психолінгвістика, аспект.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич, Ф. С. (2007), Словник термінів міжкультурної комунікації. Довіра, Київ, 205 с.

Василик, Л. Є. (2010), Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності, Буква, Чернівці, 431 с.

Gallagher, M. I. (2001), Gender setting: new agendas for media monitoring and advocacy, WACC, London, 217 p.

Хамітов, Н. І. (2000), «Філософія статі», Філософська думка, 6 верес. 2000, с. 35-46.

Чухим, Н. Д. (2001). «Проблеми і перспективи феміністичної теорії», Гендер і культура, 4 квіт. 2001, с. 94-101.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10515

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.