СЛОВО ЯК ІНДИКАТОР КОМУНІКУВАННЯ У ДУХОВНОМУ ДІАЛОЗІ: ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Tetiana Khomenko

Анотація


У статті порушено проблему смислової підміни вартості слова як домінанти культуротворення, якісного комунікування, смислотворення та потужної інтелектуальної одиниці світоглядної парадигми мислення. Зокрема, зауважено, що сучасний інформаційний простір переважно зорієнтований виключно на новинний «порядок денний», за яким, з одного боку, інформація сьогодні на сьогодні; з іншого – принцип «only bad news are good news», а деонтологічний принцип обов’язку відповідальності за слово і діалогомісткість софійного слова просто ігноруються. Авторка доводить, що про якість комунікування в суспільстві можемо розмірковувати з огляду на слово, яке завдяки своєму семантичному навантаженню є індикатором якості комунікування і духовної зрілості суспільства.

Ключові слова: слово, духовність, духовні вартості, духовний діалог, якісне комунікування, спілкування, обов’язок відповідальності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конкорданція поетичних творів Тараса Шевченка = A Concordance to the Poetic Works of Taras Shevchenko (2001) / ред.-упоряд. О. С. Ільницькмй, Ю. Гавриш; University of Alberta. – New York : Shevchenko Scientific Societi; Edmonton; Toronto : Canadian inst. of Ukrain. studies press, Т. 1, 774 с.

Кримський, С. (2003), Заклики духовності ХХІ століття: [З циклу щоріч. пам’ят. лекцій ім. А. Оленської-Петришин, 2002 р.], Вид. дім «КМ Академія», Київ, 32 с.

Лось, Й. (2007), Публіцистика й тенденції розвитку світу [Текст]: навч. посіб. у 2-х ч. Ч.1., Вид. центр Львів. нац. ун-ту імені Івана Франка, Львів, 376 с.

Маклуен, М. (2003), Понимание медиа: Внешние расширения человека / e-reading.club, URL: https://www.e-reading.life/book.php?book=102820

Пахльовська, О. (2009), «Поезія – «прихована маса Всесвіту» : передм. до кн. Калабро, К. (2009), Я не скажу тобі, що це любов, Літопис, Львів, с. 15-34.

Пліній Молодший (2018), Вибрані листи; пер. Андрій Содомора, Апріорі, Львів, 184 с.

Сверстюк, Є. (1999), «Іван Котляревський сміється», На святі надій. Вибране. URL: http://ukrlife.org/main/sverstuk/kotlar.htm

Сверстюк, Є.(2004), «Любов, яку ми успадкували», На хвилях «Свободи». Короткі есеї, ВМА «Терен», Луцьк , 312 с.

Содомора, А. (2000), «Не здобутки техніки, а вага Слова в суспільстві визначає міру його цивілізованості», День, 8 груд., с. 18.

Федик, О. (2000), Мова як духовний адекват світу (дійсності), Місіонер, Львів, 300 с.

Фрідман, Т. (2008), Світ плаский! Глобалізований світ у ХХІ столітті, Акта, Харків, 676 с.

Хоменко, Т. (2008), Проповідництво і сучасна публіцистика, ПАІС, Львів, 136 с.

Церква і соціальна комунікація: Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа (2004), Вид-во Українського Католицького Ун-ту, Львів, 440 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10514

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.