ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «УНІВЕРСУМ» (1993–2018)

Viktoriya Romanchuk

Анотація


У статті проаналізовано публікації на економічну тематику в журналі «Універсум» упродовж 1993–2018 рр., які віддзеркалюють багатогранну й суперечливу картину ринкових реформ в Українській державі. Порушені авторами журналу економічні проблеми в Українській державі дозволяють краще зрозуміти причини вкрай повільного і далеко не задовілного процесу реформування суспільства на засадах ринкової економіки.

Key words: економіка, капітал, українська державність, ринковий фундаменталізм, ринкові реформи, глобалізація, російська експансія, науково-популярна література.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аргентина – Валовой внутренний продукт. URL: https://knoema.ru/atlas/Аргентина/ВВП

Борщевський, Сергій (2007), «Ліберальна модель економічного розвитку України», Універсум, Львів, № 3–4, с. 5-10.

Борщевський, Сергій (2009), «Українська криза: чи перезавантажиться «матриця»?», Універсум, Львів, № 1–2, с. 7-10.

Варич, Марина (2014), Науково-популярна журналістика як метод комунікації у соціокультурному просторі», Образ, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, вип. 15, с. 5-13.

ВВП Украины – это 25% от ВВП Баварии. URL: https://uainfo.org/blognews/1519984078-vvp-ukrainy-eto-25-ot-vvp-bavarii.html

Вітковський, Володимир (2015), «Деіндустріалізація: національне самогубство по-українськи», Універсум, Львів, № 3-4, с. 35-37; № 5-6, с. 24-26.

Вовканич, С. (1999), Інформація, Інтелект, Нація, Львів, Євросвіт, 416 с.

Гаврилишин Б. (2009), До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові, Київ, Пульсари, 248 с.

Гальчинський, А. С. (2013), Нооекономіка, Київ, Либідь, 472 с.

Гальчинський, А. С. (1999), Україна: поступ у майбутнє, Київ, Основи, 220 с.

Гальчинський, А. С. (1996), Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі?, Київ, Українські пропілеї, 160 с.

Гальчинський, А. С. (2011), Лібералізм. Уроки для України, Київ, Либідь, 288 с.

Гальчинський, А. С. (2009), Криза і цикли світового розвитку, Київ, АДЕФ-Украї­на, 392 с.

Григорчук, Дмитро (1995), «Кредитні кооперативи – до добра і краси», Універсум, Львів, № 9-10, с. 24-26.

Долішній, Мар’ян (1994), «На пра…, на лі…, кругом!», Універсум, № 7-8, с. 28-29.

Жук, Юрій (2004), «Україна: час втрачених можливостей», Універсум, Львів, № 7-9, с. 5-8.

Здоровик, Василь (2008), «Інфляція в Україні», Універсум, Львів, № 3-4, с. 16-19.

Здоровик, Василь (2009), «Фінансово-економічна криза: її причини та наслідки», Універсум, Львів, № 1-2, с. 5-6.

Злупко, С. М. (2000), Економічна думка України, Львів, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 495 с.

Злупко, С. М. уклад. (1998), Українська економічна думка: хрестоматія, Київ, Знання, 447 с.

Злупко, Степан (1994), «Економіка України: минуле, сучасне і майбутнє», Універсум, Львів, № 7-8, с. 27.

Злупко, Степан (1995), «Минуле, сучасне і майбутнє української економіки», Універсум, Львів, № 11-12, с. 17-19.

Кисільова, Тетяна (1997), «Кому вигідна дорога з одностороннім рухом?», Універсум, Львів, № 9-10, с. 14-15.

«Корупція на митниці завдає Україні збитків у 5 мільярдів доларів на рік» (2018). URL: https://www.dw.com/uk/sz-корупція-на-митниці-завдає-україні-збитків-у-5-мільярдів-доларів-на-рік/a-44963028

Кравчук, Леонід (2000), «Погляд у ХХІ століття», Універсум, Львів, № 7-10, с. 6-11.

Кузьменко, Володимир і Романчук, Олег (1994) «У полоні Надмонополії», Універсум, Львів, № 1-2, с. 14-15.

Лановий, Володимир (2015), «Економіка безглуздої війни», Універсум, Львів, № 7-8, с. 31-34.

Мельник, Лідія (2003), «Можливості для українських підприємств після вступу до СОТ та створення зони вільної торгівлі з ЄС», Універсум, Львів, № 11-12, с. 25-27.

Михасюк, Іван (1996), «Економічна політика України», Універсум, Львів, № 7-8, с. 24-26.

Павловський, Михайло (2001), «Вільний ринок без державного втручання в економіку – це шлях до економічного та політичного краху держави та нації», Універсум, Львів, № 11, с. 31. URL: http://www.universum.lviv.ua/magazines/universum/2001/5/pavl.html

Павловський, М. (1996), Шлях України: Шлях вліво, шлях вправо – хибний шлях, Київ, Техніка, 152 с.

Павловський, М. (1998), Ідеологія прогресивних реформ для України, Київ, Техніка, 56 с.

Павловський, М. (1999), Наш вибір. Відродження чи руйнація, Київ, Техніка, 48 с.

Павловський, М. (1997), Суспільство та економіка перехідного періоду, Київ, Техніка, 152 с.

Павловський, М. (2001), Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія), Київ, Техніка, 312 с.

Павловський, Михайло (2000), «Світ і Україна на порозі третього тисячоліття: шляхи розвитку», Універсум, Львів, № 1-2, с. 12-15.

Павловський, Михайло (2001), «Стійкість економічної системи – необхідна умова зростання добробуту», Універсум, Львів, № 1-2, с. 11-16.

Павловський, Михайло (2001), «Вільний ринок без державного втручання в економіку – шлях до економічного і політичного краху держави і нації», Універсум, Львів, № 11-12, с. 33.

Павловський, Михайло і Головенко, Богдан (2002), «Глобалізація і національна стратегія України у ХХI столітті», Універсум, Львів, № 9-10, с. 35-40.

Пахомов, Ю. М., Крымский С. Б., Павленко Ю. В. (1998) Пути и перепутья соврменной цивилизации. Київ, Международный деловой центр, 432 с.

Пекар, Валерій (2018), «Ситуація з економікою жахлива, все можуть змінити кілька простих речей», Універсум, Львів, № 5-6, с. 37-39.

Полулях, Іво (2012), «Економічна політика», Універсум, Львів, № 3-4, с. 28-30.

Райнерт, Ерік (2015), «Вільний ринок перетворить Україну на країну емігрантів», Універсум, Львів, № 11-12, с. 40.

Романчук, Олег (2011), «Роль науково-популярної літератури у пропаганді знань», Вісник Львівського університету, Сер. журн., Вип. 34, с. 188-194.

Романюк, Михайло (1998), «Регулювання міграцій – вимога сьогодення», Універсум, Львів, № 7-8, с. 26-30.

Сікора, Веніамін (2001), «Україна: від капіталізму до капіталізму», Універсум, Львів, № 5-6, с. 15-19.

Сікора, Богдан (2002), «Російська економічна експансія в Україні», Універсум, Львів, № 7-8, 2002, с. 28-30.

Шевчук, Віктор (2012), «Газове питання: у пошуках справедливої ціни», Універсум, Львів, № 5-6, с. 21-24.

Шевчук, Володимир (1996), «Новітня парадигма економічних знань», Універсум, Львів, № 3-4, с. 42-44; № 7-8, с. 22-23.

Шпек, Роман (2018), «Транш МВФ – питання життя чи дефолту для України», Універсум, Львів, № 9-10, с. 37.

Шульман, Леонід (1999), «Чи вирветься Україна із зашморгу міжнародних фінансистів?», Універсум, Львів, № 5-6, с. 18-22.

Шульман, Леонід (1999), «Шлях деградації нації та держави – ліберально-монетаристське реформування економіки», Універсум, Львів, № 9-10, с. 27-31, 37-41.

Шульман, Леонід (2002), «Ринковий фундаменталізм», Універсум, Львів, № 11-12, с. 13-16.

Шульман, Леонід (2005), «Ринковий фундаменталізм – загроза національній безпеці», Універсум, Львів, № 1-4, с. 14-22.

Яворський, Павло, Ніколаєва, Ольга, Шепотило, Олександр, Хорунжа, Марина, Таран, Світлана, Челмакіна, Крістіна (2019), «Як збільшити та диверсифікувати український експорт до Німеччини. Аналіз та рекомендації». URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/09/KSE-Trade_Intesifying-UA-exports-to-Germany.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2020.47.10502

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.