Компетенція Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних спорів – справи України проти Російської Федерації

Ihor Zeman

Анотація


Досліджено компетенцію Європейського суду з прав людини щодо міждержавних спорів. Проаналізовано вплив Загальної декларації з прав людини на прийняття Європейської конвенції з прав людини. Значну увагу приділено розгляду міждержавного спору України з Росією.

З 2014 р. подано 6 міждержавних скарг України проти Росії, які перегрупували у три справи. Скарги стосуються української заяви щодо порушення Росією та контрольованими нею збройними угрупуваннями Європейської конвенції з прав людини. Підставою для скарги слугувало порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема: ст. 3 (заборона катування та нелюдського чи такого, що принижує гідність поводження); ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканість),; ст. 6 (право на справедливий суд); ст. 8 (право на повагу до приватного життя); ст. 9 (свобода релігії); ст. 11 (свобода зібрань та об'єднання); ст. 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) та ст. 14 (заборона дискримінації).

У своєму поданні до скарги Україна зазначає, що Росія здійснювала та продовжує здійснювати ефективний контроль над Автономною Республікою Крим та над сепаратистськими й армійськими формуваннями у Донецькій та Луганській областях. Відповідно до позиції України, Росія є відповідальною за численні порушення Європейської конвенції з прав людини у цих регіонах.

На доповнення до міждержавних спорів, у Суді перебуває понад 4 000 індивідуальних скарг, пов’язаних з подіями в Криму та бойовими діями на Сході України.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини; міждержавний спір; анексія Криму; збройний конфлікт; Схід України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Васюк Н. О. Конвенція про захист прав людини та основних свобод як обов’язків міжнародний договір про систему наднаціонального контролю за дотриманням прав людини / Н. О. Васюк, М. Г. Рожкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 13. – С. 117–119.

Вказано на необхідність вжити тимчасовий захід у міждержавній справі, відкритій за заявою України проти Росії // Press Release issued by the Registrar of the Court. - ECHR 073 (2014). - 13.03.2014. [Electronic source]. – Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4700499-5705240

Інформація Міністерства юстиції про стан виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році за квітень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/section_512

Інформація Міністерства юстиції про стан виконання плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році за січень 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/section_512

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Кориневич А. О. Імплементація стандартів загальної декларації прав людини у міжнародному праві / А. О. Кориневич // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 83 (Ч. ІІ). – С. 178–182.

Протокол № 11, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав і основних свобод людини від 11.05.1994. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_536

Справа Грузія проти України Заява № 13255/07 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153716

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/m/uryadoviy-upovnovajeniy-u-spravah-evropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini

Щорічний звіт про результати діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2017 р. людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/files/general/2018/02/20/20180220171407-57.pdf

Щорічний звіт про результати діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2016 р. людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/files/general/2017/10/25/20171025143300-81.pdf

Alleged widespread human rights violations in Crimea and eastern Ukraine: communicated. Ukraine v. Russia (IV) – No. 42410/15 // Information Note on the Court’s case-law. – No. 189. – October 2015. – P. 45.

Alleged widespread human-rights violations in Crimea and Eastern Ukraine: communicated Ukraine v. Russia – no. 20958/14 and no. 43800/14 // Information Note on the Court’s case-law. – No. 179. - November 2014. – P. 18.

Alleged widespread violations of human rights in Crimea and Eastern Ukraine: relinquishments in favour of the Grand Chamber Ukraine v. Russia, 20958/14, Ukraine v. Russia (IV), 42410/15, Ukraine v. Russia (V), 8019/16, Ukraine v. Russia (VI), 70856/16 [Section I] // Information Note on the Court’s case-law. – No. 218. – May 2018. – P. 13.

Case of Cyprus v. Turkey. Application no. 25781/94 [Electronic source]. – Available at : http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CASE_OF_CYPRUS_v._TURKEY.pdf

Case of Ireland v. the United Kingdom. Application no. 5310/71 [Electronic source]. – Available at : https://www.law.umich.edu/facultyhome/drwcasebook/Documents/Documents/Republic%20of%20Ireland%20v.%20United%20Kingdom.pdf

Contracting Parties called upon to refrain from taking any measures, in particular military actions, putting at risk life and health of the civilian population: interim measure applied. Ukraine v. Russia no. 20958/14 // Information Note on the Court’s case-law. – No. 172. – March 2014. – P. 19.

European Court of Human Rights communicates to Russia new inter-State case concerning events in Crimea and Eastern Ukraine // Press Release issued by the Registrar of the Court. – ECHR 296 (2015). - 01.10.2015. [Electronic resource]. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5187816-6420666

European Court of Human Rights deals with cases concerning Crimea and Eastern Ukraine // Press Release issued by the Registrar of the Court. - ECHR 345 (2014). - 26.11.2014. [Electronic source]. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4945099-6056223

European Court of Human Rights extends time allowed for Russia’s observations on admissibility of cases concerning Crimea and Eastern Ukraine // Press Release issued by the Registrar of the Court. – ECHR 122 (2015). - 13.04.2015. [Electronic resource]. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5060610-6225576

Grand Chamber to examine four complaints by Ukraine against Russia over Crimea and Eastern Ukraine // Press Release issued by the Registrar of the Court. – ECHR 173 (2018). – 09.05.2018. [Electronic resource]. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6081540-7832894

New inter-State application brought by Georgia against Russia // Press Release issued by the Registrar of the Court. – ECHR 287 (2018). – 31.08.2018. [Electronic resource]. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6176209-8005403

New inter-State application brought by Ukraine against Russia // Press Release issued by the Registrar of the Court. – ECHR 277 (2018). – 27.08.2018. [Electronic resource]. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6172867-7998333

Schabas W. A. The European Convention on Human Rights: A Commentary / W. A. Schabas. – Oxford University Press, 2015. – 1307 p. – P. 724.

The Court in Brief // Council of Europe [Electronic source]. – Available at : https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_ENG.pdf

The Greek Case (Application no. 3321/67 – Denmark v. Greece; Application no.3322/67 – Norway v. Greece; Application no.3323/67 – Sweden v. Greece; Application no.3344/67 – Netherlands v. Greece. [Electronic source]. – Available at : https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-73020&filename=001-73020.pdf

Ukraine v. Russia. Third section decision Application no. 49537/14. – 24 September 2015. [Electronic resource]. – Available at : http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157568
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9477

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.