ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ 1989 РОКУ

Karolina Uzhakovych

Анотація


В статті представлена специфіка французької політики безпеки, а також співпраця Франції з країнами в межах Європейського Союзу та НАТО. Стаття демонструє демократичний характер французької політики безпеки, на який впливає з одного боку історичні та політичні традицій, а з іншого геополітичне положення. У статті наголошується про дилему перед країною: організовувати політику безпеки самостійно чи за допомогою співпраці з іншими країнами Європейського Союзу. У Франції, незважаючи на значні зміни після 1989, прослідковується міцна позиція Парижа в усій Європі та за її межами. Франція хоче займати лідируючу позицію в європейських організаціях, таких як Європейський союз, Рада Європи, вона бере активну участь у зустрічах Ради Безпеки ООН, просуваючи важливі стратегії у Європі. Париж не підтримує втручання США у внутрішні справи європейських інституцій, вважаючи це не доцільним. За президентства Жака Ширака були помітні прагнення до зміцнення співпраці з Союзом, а також повернення до інтегрованих військових структур, які були впровадженні тільки у 2009 році. Франція вважає роботу ООН надзвичайно важливою. Як представник Європи в Раді Безпеки разом з Великою Британією, вона має право голосу. Протягом останніх років, Париж голосував за надання більших повноважень окремим європейським країнам у лідируючих інституціях , а також запрошував нових членів до Ради Європи. В той самий час Франція не забуває про свій культурний спадок і докладає великих зусиль для його збереження.

Ключові слова: безпека, НАТО, Франція, Європейський Союз, Рада Європи


Повний текст:

PDF (Polish)

Посилання


BIBLIOGRAFIA

Alançon F., La France prépare son retour dans l’OTAN, «La Croix» 6 II 2009.

Barthelen Ch., Istota Białej Księgi Bezpieczeństwa i Obronności, «Zeszyty Naukowe AON» 2008, nr 1.

Cholewa M., Relacje Francji z NATO. Powrót do zintegrowanych struktur militarnych, «Biuletyn OPINIE» 2009, nr 17.

Ciupiński A., Malak K., Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.

Cogan Ch., Diplomatie à la française, Jacob-Duvernet, Paris 2008.

Deklaracja końcowa szczytu francusko-niemieckiego, Poczdam [1 XII 1998], www.diplomatie.fr (30.12.2017).

Discours de Monsieur le Président de la République. Clôture du Colloque sur La France, La Défense Européenne et L'OTAN au XXIème Siècle (11 mars 2009), www.elysee.fr, (30. 12.2017).

Duke S., The Elusive quest for European Security: From EDC to CFSP, New York 2000.

Dz. U. 2000, nr 125, poz. 970: Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie, 4 IV 1949.

Hoffman T., Francuska polityka bezpieczeństwa i obrony, «Wroclawskie Studia Politologiczne», nr 19/2015.

Jaworski K., Ewolucja tradycyjnych wyznaczników polityki zagranicznej Francji w okresie V Republiki, «Myśl Ekonomiczna i Polityczna» 2011.

Joint Declaration issued at british-french summit, Saint-Malo, France [3-4 XII 1999], https://www.consilium.europa.eu (30.12.2017).

Kowalski J., Ślusarczyk Z., Unia Europejska. Proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Poznań, 2006.

Kuźniar R., Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, https: //www.bbn.gov.pl, (29.12.2017).

Mitterand F., Przemówienie na forum Instytutu Wyższych Studiów nad Obroną Narodową (IHEDN) (Paryż, 11.10.1988 r.), «Le Figaro» 2002, 25 II.

Niklewicz K., Za co Francja wróci do NATO?, http://wyborcza.pl/1,75399,4517194.html, (25.09.2017).

Pietraszek P., Francja wraca do struktur wojskowych NATO, http://www.bankier.pl, (09.02.2017).

Posel-Częścik E., Sojusz Północnoatlantycki w polityce zagranicznej Francji, „Biuletyn PISM” 2004, nr 15.

Pszczółkowska D., Francja cała w NATO, http://wyborcza.pl/1,75399,5086278.html, (05.04.2017).

Roche J.-J., La France et l’Universel, «Annuaire francais des relations internationals» 2000, nr 1.

Royal S., Nicolas Sarkozy commet un contresens en réintégrant l'OTAN, «Le Monde» 17 II 2009.

Szeptycki A., Francja czy Europa? Dziedzictwo generała de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005.

Terlikowski M., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony w programie prezydencji francuskiej, «Biuletyn PISM» 2008, nr 33(501).

Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski w sprawie przyszłości Europy, [w:] Stosunki Międzynarodowe 1989-2000 Dokumenty i Materiały, Z. Leszczyński, A. Koseski, (red.), Pułtusk 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9459

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.