Основні тенденції зовнішньополітичної діяльності французького президента В. Жискара Д’естена

Основні тенденції зовнішньополітичної діяльності французького президента В. ЖИскарА д’Естена

Анатолій Павко

Анотація


На основі джерел та різноманітної соціогуманітарної літератури висвітлено основні тенденції, загальні риси та особливості зовнішньополітичної діяльності французького президента Валері Жискара д’Естена.

Ключові слова: зовнішня політика Франції; деголлістська дипломатія; атлантизм; тактика «гнучкого реагування»; французька військово-політична доктрина.


Повний текст:

Без заголовку PDF

Посилання


Визит Президента Франции В.Жискар д’Эстена в Советский Союз, 26–28 апреля 1979 г. : Документы и материалы. – Москва : Политиздат, 1979. – 60 с.

Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002 роки) : навч. посібник / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с.

Гончар Б. М. Всесвітня історія : навчальний посібник / Б. М. Гончар, М. Ю. Козицький, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко. 3-тє видання, випр. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 694 с.

Дипломатический словарь : в 3 т. / гл. ред. А. А. Громыко и др. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – Том 1. – 422 с.

Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів (пер. з фр. Є. Марічева та ін.) / Дюрозель Жан-Батіст. – Київ : Основи, 1999. – 903 с.

Жискар д’Эстен В. Власть и жизнь / под ред. Л. М. Видяговой ; пер. с фр. Н. Ю. Дубининой. – М. : Международные отношения, 1990. – 320 с.

Манжола В. А. Ядерна політика Франції / В. А. Манжола. – Київ : НВВВ, 1993. – 40 с.

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 – 70-ті роки) : підручник / В. А. Манжола, М. М. Білоусов, Л. Ф. Гайдуков та ін. – Київ : Либідь, 1999. – 558 с.

Міжнародні відносини та світова політика : підручник / кер. авт. кол. В. Ю. Крушинський ; за ред. В. А. Манжоли. – Київ : Київський університет, 2010. – 863 с.

Нарочницкая Е. А. Франция в блоковой системе Европы. 1960–1980-е годы / Е. А. Нарочницкая. – Москва : Наука, 1993. – 236 с.

Політична енциклопедія / редкол. Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

Системная история международных отношений : в 2 т. / А. Д. Богатуров (ред.). – Москва : Культурная революция. – Т. 2. События 1945–2003 годов. – 2007. – 717 с.

Славенов В. П. Внешняя политика Франции : 1974–1981 / В. П. Славенов. – Москва : Международные отношения, 1981. – 240 с.

Смирнов В. П. Новейшая история Франции: 1918–1975 : учеб. пособие [для ист. спец. ун-тов и пед. ин-тов] / В. П. Смирнов. – Москва : Высш. школа, 1979. – 376 с.

Смирнов В. П. Франция в ХХ веке : учеб. пособие / В. П. Смирнов. – Москва, 2001. – 356 с.

Советско-французские отношения 1965–1976 гг. Документы и материалы / редкол. : сов. часть Ю. В. Дубинин и др. ; франц. часть Ж. Андреани и др. – Москва : Политиздат, 1976. – 255 с.

Сулицкая Т. И. Китай и Франция (1949–1981) / Т. И. Сулицкая. – Москва : Наука, 1993. – 184 с.

Шилов В. С. Внешняя политика и партии во Франции (1969–1981) / В. С. Шилов. – Москва : Наследие, 1994. – 382 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2017.41.0.7483

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.