СУЧАСНІ НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

СТОСОВНО ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

Halyna Fedynjak

Анотація


Акцентовано увагу на деяких сучасних тенденціях розвитку законодавства України у сфері врегулювання статусу іноземних громадян та осіб без громадянства. Спостерігається тенденція надання іноземним громадянам та особам без громадянств широкої свободи дій у реалізації їхньої правосуб’єктності в Україні.

Ключові слова: міжнародне приватне право; іноземний громадянин; особа без громадянства; особа, яка потребує додаткового захисту; особа, яка потребує тимчасового захисту; біженець; працевлаштування.

 

In the article the attention is paid to some current trends of legislation development of Ukraine in the field of regulation of the status of foreign nationals and stateless persons. There is a tendency in Ukraine to provide more freedom for foreigners to implement their personality.

The absence in Ukraine single codified act, which would contain a list of fundamental rights, freedoms and duties of foreign citizens and stateless persons has been proved. The basic national legal acts on this topic has been reviewed.

The existence in the ukrainian legislation new rules that give new legal status to foreign citizens and stateless persons has been proved. Availability of wide powers in citizens and stateless persons in recent years for the implementation of their rights and freedoms, particularly in the area of employment are determined.

Key words: private international law; foreign national; stateless person; a person in need of additional protection; a person in need of temporary protection; refugee, employment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 283.

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. 2012. – № 16. – Ст. 146.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37–38. – Ст. 2004.

Про зайнятість населення : Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – Ст. 243.

Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19–20. – Ст. 179.

Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців : Закон України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 17. – Ст. 118.

Про затвердження Цивільного кодексу Української РСР : Закон Української РСР // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1963. – № 30. – Ст. 463.

Положення про порядок підготовки документів щодо надання доступу до державної таємниці іноземцям та особам без громадянства, затверджене Указом Президента України від 17 липня 2006 р. // http://www.president.gov.ua/ documents/4731.html

Порядок видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 27 травня 2013 р. // Урядовий кур’єр. – 2013. – 17 липня.

Про деякі питання дерегуляції господарської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. // Урядовий кур’єр. – 2015. – 11 лютого.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2015.37-2.2.180

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.