ГОЛОДОМОР – УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНОЦИД

Konstantin Savchuk

Анотація


Розглянуто міжнародно-правову оцінку голодомору в Україні 1932–1933 років. Досліджено кваліфікацію голодомору у рішеннях міжнародних організацій з точки зору основних принципів міжнародного права.

Ключові слова: голодомор; геноцид; злочин проти людяності.

 

Article considers international legal assessment of the Holodomor in Ukraine in 1932–1933. Investigated the Holodomor in the decisions of international organizations, such as Baltic Assembly, General Assembly of the United Nations, European Parliament, Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Investigated the Holodomor in terms of the basic principles of international law. The author has analyzed the ruling of Kiev’s Court of Appeal on 13 January2010 inwhich the court found Stalin, Molotov, Kaganovich, Kosior, Postyshev and other Bolshevik leaders guilty of genocide against the Ukrainians and insist that such qualification of Holodomor corresponds to the norms of general international law

Key words: holodomor; genocide; crime against humanity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балтійська Асамблея – організація міжпарламентського співробітництва до складу якої входять парламенти Литви, Латвії та Естонії.

Василенко В. Закон України про Голодомор: ПАРЄ шанує, Президент нехтує / В. Василенко // Форум нації. – 2010. – №5/96.

Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Про Голодомор 1932–1933 років в Україні : Закон України від 28 листопада 2006. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/376-16.

Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 995_155.

Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людяності від 26 листопада 1968 року. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_168.

Постанова апеляційного суду м. Києва у кримінальній справі за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках. – Режим доступу : http://khpg.org/index.php?id=1265039604.

Спільна заява делегацій держав-членів ООН щодо 70-ї річниці Голодомору в Україні 1932–33 рр. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g07.

Commemorating the victims of the Great Famine (Holodomor) in the former USSR. – Access mode : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17845&lang=en.

European Parliament resolution of 23 October 2008 on the commemoration of the Holodomor, the Ukraine artificial famine (1932-1933). – Access mode : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0523&language=EN.

Statement «On Commemorating the Victims of Genocide and Political Repressions Committed in Ukraine in 1932 and 1933». – Access mode : http://www.baltasam.org/images/front/_pdf/Doc_8_ENG.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2015.37-2.2.179

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.