СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІНТЕРЕСУ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ В ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ПРИМУСУ ДО МИРУ ПІД ЕГІДОЮ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Oleksandr Kuchyk

Анотація


Розкрито процес легітимізації  проведення операцій з примусу до миру міжнародними організаціями. Акцентовано увагу на операціях з примусу до миру відповідно до норм та принципів Статуту ООН та військових інтервенцій, наближених за своїми ознаками до операцій з примусу до миру. Показано взаємозалежність між операціями з примусу до миру та механізмами легітимізації дій держави чи коаліції держав під час реалізації таких операцій через посередництво міжнародних міжурядових організацій глобального та регіонального характеру. З’ясовано, що загострення внутрішньополітичної ситуації в країні проведення через переростання її в конфлікт стає приводом до постановки перед уповноваженою міжнародною організацією питання щодо початку такої операції державою чи коаліцією держав. При цьому визначальним є фактор відповідності такої операції нормам і принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй в частині примусу до миру та сфери підтримання миру. З’ясовано, що такі операції, здебільшого, розпочиналися після ухвалення рішення на рівні ООН чи іншої компетентної регіональної міжнародної організації. Іноземні військові втручання з сумнівною легітимністю, зазвичай, починали з військового втручання, і лише тоді робили спроби легітимізувати їх у рішеннях переважно регіональних організацій, а іноді ООН. Незважаючи на той факт, що втручання часто носили превентивний характер чи були частиною більшої операції з примусу до миру, питання отримання мандата на її здійснення від міжнародної організації залишалося важливим елементом політики ініціаторів такого втручання.

Ключові слова: Організація Об’єднаних націй; міжнародна регіональна  організація; операція з примусу до миру; іноземне військове втручання; міжнародна легітимність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кучик О., Плевако І. Країни СНД у міжнародних відносинах : навч. посібник. – Львів–Острог : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 412 с.

Резолюція 1373 Ради Безпеки ООН на її 4385-му засіданні, 28 вересня 2001 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_854.

Статут Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf

Coleman Katharina P. International Organisations and Peace Enforcement: The Politics of International Legitimacy. – N. Y.: Cambrig University Press, 2007. – 376 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2019.47.0.10690

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.