РУДОГЕНЕЗ ФЛЮЇДИЗАТНО-ЕКСПЛОЗИВНОГО ТИПУ НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНІЙ ОКРАЇНІ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ

G. Yatsenko, S. Bekesha, O. Gayovskyi, I. Yatsenko

Анотація


Проаналізовано особливості рудогенезу флюїдизатно-експлозивних утворень
південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи в межах України. Дослі-
дження проводили переважно на матеріалах південно-західних схилів Українсько-
го щита, Волино-Подільської плити і Передкарпаття. Рудогенез відбувається на
етапах активізації в умовах взаємодії флюїдизатів зі складовими стабілізованої зем-
ної кори, починаючи з раннього протерозою до антропогену. За участю флюїдиза-
тно-експлозивних процесів сформувалися деякі родовища чорних і кольорових ме-
талів (залізо, манґан, титан, мідь у Придніпров’ї, Придністер’ї, Волині, Поліссі, на
сході Криму та ін.), також прояви золота у Передкарпатті, Закарпатті та деяких
структурах Кіровоградського блока.
Флюїдизити за походженням, місцем розташування і складом різноманітні. Во-
ни асоціюють з уламковими частинками різного походження, привнесеними з гли-
бин, розміщуються в глинах, пісках, пісковиках, карбонатах, сланцях, наявні в це-
менті брекчій і конгломератів. У приповерхневих умовах флюїдизити легко
перетворюються у кори звітрювання, походження яких зазвичай пов’язують із маг-
матичними або іншими утвореннями.
Ключові слова: флюїдизатно-експлозивні процеси, флюїдизати, рудогенез, ко-
рисні компоненти, родовища корисних копалин, кори звітрювання, Передкар-
паття, Східноєвропейська платформа.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.