ІНДИКАТОРИ ДАВНІX ШТОРМIВ У ПЕРЕСИПІ САСИКCЬКОГО ЛИМАНУ, УКРАЇНА

I. Buynevich, S. Kadurin

Анотація


Послідовність осадових відкладів вздовж материкових і острівних берегів є
свідченням абразії узбережжя штормами та цунамі. В областях, де заплеск хвиль є
обмежений або неможливий через ширину та висоту бар'єрів, таких як берегові ва-
ли, геоморфологічні (ескарпи, уступи, обриви) та літологічні (вміст важких мінера-
лів) індикатори є єдиними засобами для оцінки масштабів та хронології етапів аб-
разії. У цьому дослідженні наведені геологічні дані щодо похованих ерозійних ес-
карпів (уступів) вздовж чорноморського узбережжя південно-західної України. Чі-
ткий палео-ескарп (уступ) виявлений у профілі георадару та відповідному горизон-
ті важких мінералів (магнітна сприйнятливість > 1,700и.8І) вказує ' на те, що про-
тягом історичного часу, шторми значне впливали на берегову лінію гирлового бару
Сасикського лиману. Оптичне датування забезпечує більш вірогідну реконструк-
цію хронології абразійних етапів, тоді як датування радіо вуглецевим методом пе-
ревідкладених мушель ранньоголоценових молюсків дозволяє визначити джерела
біокластичного матеріалу.
Ключові слова: георадар, шліх, магнітна сприйнятливість.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.