ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ФІЗИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІТРЕНІВ
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ, ЩО УТВОРИЛИСЬ ІЗ ТКАНИН
РІЗНИХ РОСЛИН

V.І. Uziuk, E. Uziuk, I. Shaynoha

Анотація


У гірничих виробках шахти виявлено, макроскопічно вивчено, описано й опро-
бовано рештки стовбурів рослин раннього карбону (фітолейми) з вітринізованими
тканинами зовнішньої кори (перидерми) лепідодендронів, ботродендронів, сигіля-
рій, каламітів і деревини стовбурів кордаїтів, які залягали в породах різного складу
і фаціальної належності. Проби вітренів 17 фітолейм вивчено комплексом вуглепе-
трографічних, вуглехімічних і технологічних методів. Виявлений і детально описа-
ний вплив систематичної належності рослин, анатомічної належності вітринізова-
них тканин їхніх стовбурів, а також петрографічного складу і фаціальних особли-
востей фітолеймовмісних порід на вміст у вітренах вологи, золи, сірки загальної,
вуглецю, водню, летких речовин, на спікливість вітренів, їхню теплоту згорання та
показник відбиття. За комплексами отриманих результатів досліджень визначено
технологічну марку і групу метаморфізму вітренів кожної проби. Вітрени, що
утворились із перидерми лепідодендронів, ботродендронів, сигілярій і каламітів,
зачислено до марки Г (газові), групи метаморфізму 1Г, а вітрени із ксилеми дере-
вини стовбурів кордаїтів більш метаморфізовані – марки Ж, групи метаморфізму
1Ж. Ця різниця в технологічній марці та групі метаморфізму зумовлена не різними
термодинамічними умовами надр Землі, а систематичною належністю рослин, ана-
томічними особливостями вітринізованих тканин і літолого-фаціальними особли-
востями вітреновмісних порід.
Ключові слова: вітрен, фітолейма, лепідодендрон, ботродендрон, сигілярія, ка-
ламіт, кордаїт, марка, метаморфізм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.