ОГЛЯД ВИВЧЕНОСТІ МОРФОЛОГІЇ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

M. Matrofailo

АнотаціяРозглянуто значення й основний зміст морфологічного аналізу в ході вивчення
вугільних пластів і вугленосних формацій. Викладено його головне завдання, яке
полягає в отриманні всебічної інформації про потужність і будову вугільних плас-
тів, з’ясуванні мінливості цих параметрів на площі окремих ділянок, родовищ і за-
галом на території басейну внаслідок розмивів, розщеплень, заміщень, виклиню-
вань, а також у з’ясуванні особливостей і поясненні утворення тої чи іншої сучас-
ної морфології вугільних пластів і дослідженні історії їхнього розвитку.
Наведено стислий історичний огляд праць і методику, за якою проводили мор-
фологічні дослідження, та сучасний стан вивченості морфології вугільних пластів
Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Наголошено на важливому на-
уковому та практичному значенні морфологічних досліджень, які відкривають мо-
жливості у вивченні низки питань формування і структурних змін вугленосних фор-
мацій, а також необхідності їхнього подальшого розвитку.
Ключові слова: вугільний пласт, морфологія, морфологічний аналіз, морфоге-
нез, розщеплення, геологопромислова типізація, морфологічна карта.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.