ТЕРМОДИНАМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
КОНВЕКТИВНИХ ПОТОКІВ ВЕРХНЬОЇ МАНТІЇ ЗЕМЛІ

V.V. Fourman

Анотація


З’ясовано, що диференціація густини речовини в мантії, пов’язана з
варіаціями як температури, так і хімічного складу, є рушійною силою ман-
тійної конвекції, а структура розподілу густини мантії має вирішальне зна-
чення для розуміння еволюції Землі. Виконано теоретичний аналіз термо-
динамічних властивостей речовини верхньої мантії Землі, що ґрунтується
тільки на вірогідно відомих сейсмічних даних, які є основою для отримання
залежності теплового стану мантії від можливих варіацій не тільки темпе-
ратури, а й інших термодинамічних характеристик у різних точках глибин-
них структур верхньої мантії Землі.
Ключові слова: конвекція, термодинамічні характеристики, густина
мантії.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.